Cégalapítás legfőbb lépései

társasjáték start felirattal

Ha tartós gazdasági cég elérése érdekében kívánunk üzleti tevékenységet folytatni, akkor megfontolandó olyan társaság létrehozása, amely elkülönített jogi személyiséggel és korlátolt felelősséggel rendelkezik. A cégalapítás során számos kérdést kell átgondolnia és megfontolnia a jövőbeli cégtulajdonosoknak.

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy milyen társasági formában kerüljön cégalapításra. A társaságok alapvető szabályait a Ptk. határozza meg, de a tagok számos részletkérdésben eltérhetnek. Ugyanakkor az adott társasági formára irányadó szabályok között kell maradniuk. Az alapító dönthet arról, hogy egyedül vállalkozik, vagy másokkal közösen alapít céget. Lehetőség van arra is, hogy a vállalkozáshoz a tagok korlátolt felelősséget választják, ebben az esetben legalább három millió forint összegű vagyoni hozzájárulást kell bizosítaniuk a tagoknak a társaság részére.


Mi az a korlátolt felelősségű társaság?

A korlátolt felelősségű társaság (röviden kft) a gazdasági társaságok egy típusát képezi. Alapításakor egy meghatározott törzstőkét hoznak létre a tagok hozzájárulásából. A tagok befizetésük mértékéig, a kft ügyvezetője azonban egész vagyonával felel tartozásaiért károkozás esetén.


Milyen adatokat kell megadni cégalapításkor?

Cégnevet is kell választani, de olyan módon, hogy az különbözzön minden már bejegyzett cég nevétől legalább három karakterrel. A cégnév egy vezérszóból áll, amely lehet bármely rövidítés, mozaikszó. A cégnévben lehet a főtevékenységre utaló kifejezést tenni, illetve kötelező része a cégnévnek a társasági forma megjelölése.

A cég a székhelyét is meg kell határozni, amely lehet a cégtulajdonosok tulajdonában álló ingatlan, bérelt helyiség, vagy székhelyszolgáltató irodája. Minden esetben az ingatlan tulajdonosának kell engedélyezni külön nyilatkozattal, hogy a cég az adott ingatlant megjelölje székhelyeként.

A cégnek szükséges a főtevékenységét meghatározni, illetve a TEAOR ’08 tevékenységi kör nyilvántartásból kiválasztani. A létesítő okiratban nem érdemes nagyon sok tevékenységi kört megjelölni, mivel a NAV felé történő bejelentéssel az új tevékenységi körök bővíthetőek.

A társaság adózási kérdéseit szükséges már a tevékenységi körhöz, és a várható árbevételhez igazítani. A cégbejegyzés során nyilatkozni kell az áfa-körbe tartozásról, alanyi áfamentességről, adott esetben a KATA adózás választásáról. A cégalapítási eljárásban az adóhatóság előzetes adóregisztrációs eljárást folytat le, és azt vizsgálja, hogy a társaság részére biztosítható-e az adószám, és nem áll-e fenn a vezető tisztségviselő, vagy a tagok eltiltása az üzleti tevékenységtől.