Házasság felbontása egyezséggel vagy bontóperrel?

férfi és nő veszekednek padon a parkban

A válás még alig száz évvel ezelőtt is szokatlan eseménynek számított, de minél inkább visszafelé tekintünk, annál meglepőbb és furcsa eljárásoknak kellett alávetniük magukat a feleknek. Ma már ez nincs így, ha egy házaspár között az érzelmi összetartozás és/vagy a gazdasági együttműködés helyrehozhatatlanul megromlott, annak helyreállítására nincs kilátás, akkor előbb-utóbb sor kerül a házasság, mint jogi közösség megszüntetésére is.

A házasságot kétféleképp lehet megszüntetni: közös megegyezés alapján, illetve ha arra nincsen mód, akkor bármelyik fél kérésére lefolytathatják a válópert, jogi nevén bontópert.

A házasság felbontására közös megegyezés alapján akkor kerülhet sor, ha a felek megállapodtak:

  • a közös gyermekeik tekintetében a szülői felügyeleti jog gyakorlásában,
  • a külön élő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás részleteiben,
  • a gyermek tartásával összefüggő költségek, gyermektartásdíj összegében,
  • házastársak közös lakás használatával,
  • valamint ha erre igény merül fel, akkor a házastárs tartás kérdésében.

A házassági vagyonközösség megszüntetésében nem kell megállapodni ahhoz, hogy a házasság egyezséggel történő felbontására sor kerüljön, de természetesen nem kizárt, hogy a volt házastársak a vagyonközösség megszüntetésében is döntsenek.

A másik út a házasság megszüntetésére a bontóper. Az eljárás során részletes tényállásfelvételre, bizonyításra kerül sor. A házasság felbontásával a házassági vagyonközösség megszüntetésére irányló kereseti kérelem nem kapcsolható össze, kivéve a közös lakás használatának kérdését.