Házasság felbontása válóperrel

Ha úgy érzi, hogy a házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, akkor kériheti a bíróságtól, hogy azt bontsa fel. A házasság felbontására irányulóan peres eljárást kell kezdeményezni az utolsó közös lakóhely szerint illetékes járásbíróság előtt. A bontóper indítására keresetlevéllel kerül sor. A kereset elkészítéséhez számos kérdésre kell választ adni:

 • Mi házassági életközösségük kezdő napja? Ha együtt éltek a házasság előtt, akkor az a nap.
 • Mi házassági életközösség utolsó napja? Az a nap, amikor azt gondolta, hogy mostmár innen tényleg vége, és a környezet számára is észlelhető volt.
 • Melyik településen és hol található az utolsó közös lakóhely?
 • Röviden szükséges összegezni, hogy milyen okok vezettek házasság megromlásához? 
 • Ha van közös gyermekük, akkor le kell írni, hogy van-e Önök között együttműködés a gyermek(ek) érdekében?
 • Ha elhagyta az utolsó közös lakóhelyet, akkor azt is szükséges tisztázni, hogy annak mi volt az oka, és az ingatlan elhagyása végleges vagy átmeneti volt-e, azaz oda visszatérne-e bizonyos feltételek esetén
 • Ha érte-e Önt vagy gyermekeit fizikai, vagy lelki bántalmazás a házassága alatt, akkor arra is utalni kell, kivéve, ha a felek között teljeskörű egyezség áll fenn a házasság felbontása és a járulékos kérdések vonatkozásában?

férfi és nő veszekednek padon a parkban

Milyen kérdésekben dönt a bíróság?

A bíróságnak a házasság felbontása mellet döntenie kell még az alábbi kérdésekben, amelyek szükségszerűen kapcsolódnak a család tagja közötti kapcsolatok újrarendezéséhez:

 • Ha van közös gyermekük, akkor az Ő vonatkozásában szükséges tisztázni, hogy a vele együttélő szülőnek kizárólagos szülői felügyeleti joga lesz a továbbiakban, vagy a szülök együttműködése lehetővé teszi a közös szülői felügyeleti jogot? 
 • Mennyi gyermektartásdíjat tart méltányosnak gyermekenként?
 • Hogyan alakuljon az utolsó közös lakás használati joga? A használat független a tulajdonjogi állapottól, így akár arra is sor kerülhet, hogy a másik fél kizárólagos tulajdonában álló ingatlanban marad a gyermekkel együttélő szülő.
 • Hogyan legyen a rendszeres (heti), és a hosszabb egybefüggő kapcsolattartást biztosító nyári kapcsolattartás kialakítva?
 • Van-e házastárs tartási igény?

Milyen dokumentumok kellenek a keresetlevélhez?

 • Személyazonosító okmányai
 • Másik fél személyes adatai (+e-mail cím/telefonszám)
 • Házassági anyakönyvi kivonata
 • Ha van közös gyermek(ek), akkor a születési anyakönyvi kivonatok

Miről nem dönt a bíróság?

 • A bontóperben a bíróság nem rendezi a felek vagyoni igényeit. Ebből következően a házassági vagyonközösség megszüntetése tárgyában kérelem nem terjeszthető elő bontóperben.
 • A házassági bontóperben vagyonjogi kérdések rendezése kizárólag egyezség keretében lehetséges, amelyben az összes kérdésben megállapodás szükséges a felek között.

Mennyibe kerül a bontóper?

 • A házasság felbontására irányuló per illetéke 30.000 Ft., amelyet a kereset benyújtásra kor kell megfizetni.
 • Ha jövedelmi, anyagi lehetőségei miatt az eljárási illeték megterhelő lenne, akkor kérhető teljes költségmentesség, illetve költség feljegyzés
 • Ha ügyvédi képviselet mellett kívánja a házasságát felbontani, akkor a munkadíj összegében személyes konzultáció indokolt.