Ingatlanjog - DEBRECEN

Életünk során adódhat olyan helyzet, hogy szeretnénk ingatlant, házat vennivagy épp el akarjuk adni lakásunkat, esetleg azt családtagunknak ajándékozni. Az ingatlan adásvételek ügyvédi közreműködést igényelnek, mivel a szerződések érvényességéhez szükséges az ügyvédi ellenjegyzés. A tulajdonjog átruházásának feltétele az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, amely eljárás kötelező jogi képviseletet igényel. Tapasztalt ügyvédként a legkülönbözőbb ingatlanokkal kapcsolatos ügyben rendelkezésére tudunk állni. 

Lakás, lakóingatlan adásvétel
Kereskedelmi ingatlanok adásvétele
Termőföld, erdő-, illetve más mezőgazdasági ingatlanok adásvétele
Ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának bejelentése
Közös tulajdonban álló az ingatlanok megosztási megállapodásának elkészítése
Társasház létrehozásához kapcsolódó alapító okirat elkészítése, társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése
Ingatlan ajándékozási szerződés készítése
Bérleti szerződés készítése, véleményezése

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését is vállaljuk.

  • tulajdonjog átruházásához kapcsolódó földhivatali ügyintézés  
  • telek megosztásához szükséges földmérés leegyeztetése 
  • közös tulajdonban álló ingatlan használati megosztási megállapodásának elkészítése 
  • közös tulajdon megosztására irányuló peres eljárás megindítása 
  • társasház létrehozásához kapcsolódó alapító okirat elkészítése, társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése 
  • ingatlan ajándékozási szerződés készítése 
  • ingatlanok kisajátításával kapcsolatos tanácsadás, peren kívüli, illetve peres képviselet 
  • szomszédjogi, birtok és határvita esetén jogi képviselet 
  • bérleti szerződés készítése, véleményezése 
  • építési vállalkozási szerződésből eredő jogvitákban képviselet

Elkészítjük ingatlan adásvételi szerződését és a hozzá kapcsolódó ügyeket is intézzük.

Igény szerint személyes konzultációt nyújtunk a szerződő feleknek, jogkereső ügyfeleknek
Előkészítjük az adásvételi szerződést.
Megszerkesztjük a jogügylethez kapcsolódó okiratokat.
Lefolytatjuk a földhivatali eljárást.
Ellátjuk a peren kívüli, illetve peres képviseletet.
Ingatlannal foglalkozó partnerünk révén a megfelelő ingatlan megtalásában is segítséget tudunk nyújtani.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot, és válaszolunk megkeresésére.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

Személyiségi jogok megsértéséről és a sérelemdíj követeléséről

A Ptk. bevezette a személyiségi jogsértés esetére a sérelemdíj intézményét. Nem egy általános kártérítésről van szó, hiszen kizárólag a Ptk-ban […]

Read more
Mezőgazdasági földeken fennállt haszonélvezeti jogok megszüntetése miatti kártalanítás, visszajegyzés

A földforgalmi törvény 2013-as elfogadásával megszűntek jogi személyek vagy természetes személyek által földterületeken megszerzett haszonélvezeti jogok, akik nem tudták igazolni […]

Read more
szuloi felugyelet
Mit tartalmaz a szülői felügyeleti jog? II.

A cikksorozat első részét itt olvashatja. A gyermek vagyonának kezelése A szülők kötelezettségéből fakad, hogy a gyermek vagyonát kezelik. Kivételt […]

Read more