Ingatlanjog - DEBRECEN

Életünk során adódhat olyan helyzet, hogy szeretnénk ingatlant, házat vennivagy épp el akarjuk adni lakásunkat, esetleg azt családtagunknak ajándékozni. Az ingatlan adásvételek ügyvédi közreműködést igényelnek, mivel a szerződések érvényességéhez szükséges az ügyvédi ellenjegyzés. A tulajdonjog átruházásának feltétele az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, amely eljárás kötelező jogi képviseletet igényel. Tapasztalt ügyvédként a legkülönbözőbb ingatlanokkal kapcsolatos ügyben rendelkezésére tudunk állni. 

Lakás, lakóingatlan adásvétel
Kereskedelmi ingatlanok adásvétele
Termőföld, erdő-, illetve más mezőgazdasági ingatlanok adásvétele
Ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának bejelentése
Közös tulajdonban álló az ingatlanok megosztási megállapodásának elkészítése
Társasház létrehozásához kapcsolódó alapító okirat elkészítése, társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése
Ingatlan ajándékozási szerződés készítése
Bérleti szerződés készítése, véleményezése

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyek intézését is vállaljuk.

  • tulajdonjog átruházásához kapcsolódó földhivatali ügyintézés  
  • telek megosztásához szükséges földmérés leegyeztetése 
  • közös tulajdonban álló ingatlan használati megosztási megállapodásának elkészítése 
  • közös tulajdon megosztására irányuló peres eljárás megindítása 
  • társasház létrehozásához kapcsolódó alapító okirat elkészítése, társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése 
  • ingatlan ajándékozási szerződés készítése 
  • ingatlanok kisajátításával kapcsolatos tanácsadás, peren kívüli, illetve peres képviselet 
  • szomszédjogi, birtok és határvita esetén jogi képviselet 
  • bérleti szerződés készítése, véleményezése 
  • építési vállalkozási szerződésből eredő jogvitákban képviselet

Elkészítjük ingatlan adásvételi szerződését és a hozzá kapcsolódó ügyeket is intézzük.

Igény szerint személyes konzultációt nyújtunk a szerződő feleknek, jogkereső ügyfeleknek
Előkészítjük az adásvételi szerződést.
Megszerkesztjük a jogügylethez kapcsolódó okiratokat.
Lefolytatjuk a földhivatali eljárást.
Ellátjuk a peren kívüli, illetve peres képviseletet.
Ingatlannal foglalkozó partnerünk révén a megfelelő ingatlan megtalásában is segítséget tudunk nyújtani.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot, és válaszolunk megkeresésére.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

tulajdonszerzes elbirtoklassal
Tulajdonszerzés elbirtoklással

Elbirtoklás feltételei Abban az esetben, ha valaki egy ingó dolgot tíz, egy ingatlant tizenöt éven át sajátjaként és szakadatlanul birtokol, [...]

Read more
hazassagi vagyonjog
Házassági vagyonjog, közös vagyon, külön vagyon

A házastársak és házasulók egymás közötti vagyoni viszonyaikat házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. A házastársak a vagyonjogi szerződésben szabadon megválaszthatják az […]

Read more
A közös tulajdon megosztása
Közös tulajdon megosztása

Cikkünkben a közös tulajdon megosztásáról, a tulajdonosok jogairól és kötelezettségeiről, illetve a közös tulajdon megszüntetésének lehetőségeiről lesz szó. A közös [...]

Read more