Kártérítési igények érvényesítése - DEBRECEN

Elfordulhat velünk, hogy megkötött szerződésünket a másik fél nem teljesíti, és ebből eredően kárt szenvedünk. Kár érhet bennünket, ha kiderül: a megvásárolt gépkocsi valójában nem annyit futott, mint ahogy azt az eladó állította. Vagy éppen a lakásfelújítás során okoz kárt vállalkozó, ahelyett, hogy építene. Balesetből kifolyólag is érhet bennünket kár: előfordulhat velünk a munkahelyen, vagy akár az utcán, gyalogosként. Korábban megbízhatónak tűnő munkatársunk, ügyvezetőnk is megkárosíthat.  

Kártérítési igényünkkel fordulhatunk megbízottunk felé, de a közbeszerzési előírások, illetve a versenyjog szabályainak megsértése miatt is fel lehet lépni kártérítési igénnyel. A kártérítési jog lényege, hogy a jogsértéssel okozott kár megtérítésre kerüljön. Igen bonyolult jogterület, mivel eltérő szabályokat kell alkalmazni a szerződésen belüli kártérítési ügyek esetében, illetve akkor is, ha a felek között nem volt korábban szerződés.

Ügyvédi szolgáltatásunk kiterjed kártérítési igények peres és peren kívüli képviseletére.

  • a kárigény követeléséhez elkészítjük a szükséges felszólító okiratokat,
  • ha a károkozó rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel vagy székhellyel, illetve ha a követelés összege nem haladja meg a 3 millió forintot, akkor elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást (amennyiben a a felszólítást követően nem sikerül egyezésre jutni az adóssal),
  • a fizetési meghagyásos eljárásban a károkozó ellentmondhat, de ha erre nem kerül sor, akkor a követelés jogerőre emelkedik akár már 30 napot követően,
  • a követelés érvényesítése érdekében a végrehajtási lap kiállítását indítjuk el, kezdeményezzük a végrehajtási eljárás megindítását,
  • vállaljuk a jogosultak képviseletét a végrehajtási eljárásban.

Kártérítési igénye van? Mi tudunk segíteni.

Elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást.
Ellentmondás esetén elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.
Peres és nem-peres eljárásban ellátjuk ügyfeleink jogos érdekeinek védelmét.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot, és válaszolunk megkeresésére.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

tulajdonszerzes elbirtoklassal
Tulajdonszerzés elbirtoklással

Elbirtoklás feltételei Abban az esetben, ha valaki egy ingó dolgot tíz, egy ingatlant tizenöt éven át sajátjaként és szakadatlanul birtokol, [...]

Read more
hazassagi vagyonjog
Házassági vagyonjog, közös vagyon, külön vagyon

A házastársak és házasulók egymás közötti vagyoni viszonyaikat házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. A házastársak a vagyonjogi szerződésben szabadon megválaszthatják az […]

Read more
A közös tulajdon megosztása
Közös tulajdon megosztása

Cikkünkben a közös tulajdon megosztásáról, a tulajdonosok jogairól és kötelezettségeiről, illetve a közös tulajdon megszüntetésének lehetőségeiről lesz szó. A közös [...]

Read more