Kártérítési igények érvényesítése - DEBRECEN

Elfordulhat velünk, hogy megkötött szerződésünket a másik fél nem teljesíti, és ebből eredően kárt szenvedünk. Kár érhet bennünket, ha kiderül: a megvásárolt gépkocsi valójában nem annyit futott, mint ahogy azt az eladó állította. Vagy éppen a lakásfelújítás során okoz kárt vállalkozó, ahelyett, hogy építene. Balesetből kifolyólag is érhet bennünket kár: előfordulhat velünk a munkahelyen, vagy akár az utcán, gyalogosként. Korábban megbízhatónak tűnő munkatársunk, ügyvezetőnk is megkárosíthat.  

Kártérítési igényünkkel fordulhatunk megbízottunk felé, de a közbeszerzési előírások, illetve a versenyjog szabályainak megsértése miatt is fel lehet lépni kártérítési igénnyel. A kártérítési jog lényege, hogy a jogsértéssel okozott kár megtérítésre kerüljön. Igen bonyolult jogterület, mivel eltérő szabályokat kell alkalmazni a szerződésen belüli kártérítési ügyek esetében, illetve akkor is, ha a felek között nem volt korábban szerződés.

Ügyvédi szolgáltatásunk kiterjed kártérítési igények peres és peren kívüli képviseletére.

  • a kárigény követeléséhez elkészítjük a szükséges felszólító okiratokat,
  • ha a károkozó rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel vagy székhellyel, illetve ha a követelés összege nem haladja meg a 3 millió forintot, akkor elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást (amennyiben a a felszólítást követően nem sikerül egyezésre jutni az adóssal),
  • a fizetési meghagyásos eljárásban a károkozó ellentmondhat, de ha erre nem kerül sor, akkor a követelés jogerőre emelkedik akár már 30 napot követően,
  • a követelés érvényesítése érdekében a végrehajtási lap kiállítását indítjuk el, kezdeményezzük a végrehajtási eljárás megindítását,
  • vállaljuk a jogosultak képviseletét a végrehajtási eljárásban.

Kártérítési igénye van? Mi tudunk segíteni.

Elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást.
Ellentmondás esetén elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.
Peres és nem-peres eljárásban ellátjuk ügyfeleink jogos érdekeinek védelmét.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Mező István ügyvéd
és
Dr. Lopota Viktor ügyvéd

Keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken :
Irodák

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. 207/b
4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. em 206

Telefonszámaink

Dr. Mező István ügyvéd +36 70 252 79 50
Dr. Lopota Viktor ügyvéd +36 20 455 32 45

E-mail

Dr. Mező István ügyvéd - drmezoistvan@gmail.com
Dr. Lopota Viktor ügyvéd - lopotav@gmail.com

Hogyan rendezhetők az élettársak közötti vagyoni viszonyok

Az élettárs vagyonjogi igényt formálhat egyrészről a volt élettársával szemben peres eljárásban. Az ő halála esetén az örökhagyó hagyatékának átadását […]

Read more
Termőföld öröklésének lényeges szabályai

Az öröklési szabályokat alapvetően a Polgári Törvénykönyv szabályozza, azonban a termőföldek esetében ez nem így van. A termőföld öröklésére vonatkozó […]

Read more
Open business in Debrecen

If a foreign company wants to open a business in Hungary, it can choose between several forms of business. The […]

Read more