Közös tulajdon megosztása

A közös tulajdon megosztása

Cikkünkben a közös tulajdon megosztásáról, a tulajdonosok jogairól és kötelezettségeiről, illetve a közös tulajdon megszüntetésének lehetőségeiről lesz szó. A közös tulajdon alapját gyakran egy ingatlan képezi – ha ingatlanjoggal kapcsolatos ügye van, nézzen szét szakértői oldalunkon, vagy olvasson bele blogunkba!

A közös tulajdon lényege, tulajdonostársak jogai és kötelezettségei

Egy ingóságnak, ingatlannak, de egy társaság üzletrészének, vagy részvénynek is lehet egyszerre több tulajdonosa meghatározott hányadok szerint. Kétség esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányada egyenlő. A tulajdonosok mindegyike jogosult a dolog birtoklására, használatára. A tulajdonosok jogosultak az adott ingóság, ingatlan, jogosultság hasznosítására, hasznainak szedésére olyan arányban, amely hányadban tulajdonosok.

A tulajdonos jogai:

 • birtoklás
 • használat
 • hasznosítás
 • rendelkezés

A tulajdonosok kötelezettsége a közös ingatlan, ingóság állagának megóvása, és ahhoz szükséges költségek viselése. Sőt bármelyik tulajdonostárs önállóan is felléphet a közös tulajdon védelme érdekében.

A tulajdonos kötelezettségei

 • állagvédelem
 • fenntartási költségek viselése
 • együttműködés a tulajdonostársakkal

 

A tulajdonosoknak a jogait úgy gyakorolhatja, hogy a többiek jogait, illetve a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeiket ne sértse. A közös tulajdon igényli a tulajdonostársak együttműködését, megállapodását a jogok gyakorlásáról, valamint a dologhoz fűződő költségek arányos és közös megosztását.

A közös tulajdon megszüntetése

Ha a tulajdonostársak között megszűnik az együttműködés, a közös cél például egy ingatlan közös birtoklása, használata tekintetében, akkor szükségessé válhat a közös tulajdon megszüntetése. A közös tulajdon megszüntetését bármely tulajdonostárs követelheti. E jogról érvényesen lemondani nem lehet, bár a felek azt szabályozhatják, hogy a közös tulajdon megszüntetésének milyen formáját alkalmazzák. A közös tulajdon megszüntetését a bíróság nem rendelheti el, ha a közös tulajdon megszüntetése alkalmatlan időre esik. Így, ha az ingatlanban bent lakó tulajdonostárs átmenetileg nem tud kiköltözni az ingatlanból, akkor a közös tulajdon megszüntetésére a kérelem elutasításra kerül.

A közös tulajdon megszüntetési módjai

A közös tulajdont elsősorban természetben kell megszüntetni. A közös tulajdonban álló ingatlan esetében a természetben megosztás akkor lehetséges, ha az műszakilag megosztható. A tulajdonostárs a közös tulajdonban álló dolgot magához válthatja, vagy a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja megfelelő ellenérték ellenében. Ha az egyik tulajdonostárs tulajdonába sem adható a közös tulajdon, akkor a bíróság árverés útján történő értékesítésről dönt.  A közös tulajdon megszüntetése alapvetően ingatlanokat érint, ezért annak forgalmi értékének megállapítása érdekében szakértő kerül a bíróság részéről kirendelésre. A tulajdonba adás, illetve az árverési értékesítés esetén a legkisebb vételárat a bíróság ítéletében állapítja meg. Az ítéletben megállapított legkisebb vételárat a végrehajtás során sem a végrehajtó, sem a bíróság nem változtathatja meg.  Az ingatlanon fennálló közös tulajdon – ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak – az ingatlan társasházzá alakításával is megszüntethető.

Megszüntetési módok:

 • természetbeni megosztás
 • egyik tulajdonostárs kizárólagos tulajdonba adása, magához váltás
 • árverés útján történő értékesítés
 • közös tulajdon társasházzá alakítással

 A közös tulajdon megszüntetése egyezséggel

A tulajdonostársak a közös tulajdonukat megszüntethetik egyezséggel is. A felek között a vita a közös tulajdon megváltási értékben van, akkor lehetőség van arra, hogy megfelelő eljárási garanciák betartása mellett a megváltási ár meghatározására sor kerüljön.