Mit tartalmaz a szülői felügyeleti jog? I.

szuloi felugyeleti jog

A cikksorozat második részét itt olvashatja.

A szülői felügyelethez tartozó jogok és kötelezettségek automatikusan megilletik a szülőket. Ennek eredményeként nem lehet lemondani a szülői felügyeletről, együttműködési kötelezettségük van a gyermeküket érintő kérdésekben. A gyermek érdekeit kell szem előtt tartani a szülőknek. Az ellentéteket, személyes sérelmeket háttérbe kell szorítani a döntések meghozatalakor. Fontos, hogy az együttműködési kötelezettség nem jelenti azt, hogy minden esetben közös döntési joguk van a feleknek. A felek jogai és kötelezettségei is egyenlőek a szülői felügyelet gyakorlása alatt, tehát azonos ,,szavazati joggal” rendelkeznek.

A gyermek nevének meghatározása

A gyermek családi és utónevének meghatározása a szülők közös feladata. Különélő szülők esetén a névmeghatározás együttdöntési jogot érint, ugyanis ezen részjogosítvány a gyermek sorsát érintő lényeges joghoz kapcsolódik. Fontos megemlíteni a gyámhatóság névmegállapítását: amennyiben a szülők megállapodásukat 30 napon belül nem jelentik be, következik a tárgyalás, ha eredménytelen, akkor a gyámhatóság dönt. Emellett gyámhatóság is dönthet a gyermek családi- és utónevéről, ha mindkét szülő ismeretlen.

Vannak olyan életkörülmények amikor nem egyértelmű, hogy mi a helyes eljárás. Ilyen eset például az, amikor az anya élettársi kapcsolatban él és megtartja korábbi házassági nevét. Ekkor a gyermek nem veheti fel a családi nevet abban az esetben, ha az anya a volt férj családnevét viseli -né toldalékkal. Ezzel ellentétben a házasságban élő szülők azonos családi nevet adhatnak azoknak a gyermekeknek, akik házasság fennállta alatt születtek.

Névviselés képzelt apa bejegyzése esetén

A gyermek az édesanyja születési, vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli, amennyiben nincs olyan személy, akit a gyermek apjának lehet tekinteni. Ha az anya kezdeményez a gyámhatóságnál képzelt személy apaként történő bejegyzését, mindez megváltozik. Az édesanya bármikor kérheti a bejegyzést, ha a születési anyakönyvbe apa adatai nélkül jegyezték be a gyermekét. A gyámhatóságok szorgalmazzák, ha ez minél hamarabb megtörténik, ugyanis identitástudatot ébreszt a gyermeknek a név viselése.

A gyermek nevelése és gondozása

A gyermek gondozása kötelezettséggel terheli a szülőket, ugyanis a megélhetés, nevelkedés biztosítását jelenti. A nevelési kötelezettségek közé tartozik:

  • testi,
  • erkölcsi,
  • szellemi fejlődés.

Ez alapján a gyermek neveléséhez szükséges feltételek, mint például az iskoláztatás biztosítása, nem korlátozható. Ebből következik, hogy a szülők saját háztartásukban kötelesek biztosítani a gyermek lakhatását. Meg kell említeni a vallási kérdést: érzékeny, szenzitív jellegű életkörülmény. A szülők világnézetétől függ, az ehhez kapcsolódó jogviták nem vonhatók bírói mérlegelés, vagy gyámhatóság körébe, ugyanis nincs hatáskörük. Az erkölcsi nevelés hangsúlyozása is fontos. A szülőknek kell átadni és megtanítani azokat az erkölcsi normákat, amelyek a társadalmi normáknak megfelelőek.

A gyermek lakóhelye a szülői lakásban

A gyermek lakóhelye a szülei lakása, akkor is így van, ha átmenetileg máshol tartózkodik. Előfordulhat, hogy konfliktus alakul ki a gyermek és szülei között e tekintetben. 16. életév után a gyámhatóság hozzájárulásával, a szülők beleegyezése nélkül elköltözhet a gyermek, ha érdekeivel nem ellentétes.

A gyermek külföldre vitele három módon történhet:

1. Eseti, néhány napos, hetes külföldi nyaralás alkalmával a másik szülő hozzájárulása nem kell. A kapcsolattartási jog erre is kiterjed.

2. Huzamosabb idejű külföldi tartózkodás esetén mindkét szülő egyetértésével hagyhatja el az országot akár önállóan, akár szülővel utazik munkavállalás, ösztöndíj, tanulás vagy más hasonló célból.

3. A másik szülő beleegyezése kell, ha véglegesen, letelepedési szándékkal költözünk gyermekünkkel külföldre. Ennek az az oka, hogy a költözés nagyban érinti a másik szülő kapcsolattartási jogát, hiszen ritkábban láthatja gyermekét.

Amennyiben tanácsra, jogi segítségre van szüksége ingatlan-eladás vagy vásárlás témában, nézzen körül szakértő oldalunkon, vagy forduljon hozzánk!