Tudnivalók az azonnali jogvédelem igényléséről

toll egy fekete színű jegyzetfüzeten

Cikkünkben bemutatjuk, mi a teendő abban az esetben, ha azonnali jogvédelem iránti kérelmet szeretnénk igényelni, és milyen feltételeknek kell megfelelnie a kérelemnek.


2020.03.01-gyel megszűnt a közigazgatási eljáráson belüli jogorvoslat lehetősége. A jogkereső az elsőfokon hozott hatósági döntéssel szemben keresetlevéllel kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. Lényeges változás a korábbiakhoz képest, hogy a közigazgatási hatóság határozata jogerőssé válik annak közlésével. Az ügyfél a keresetlevélben kérheti a bíróságtól, hogy a már jogerős közigazgatási határozat végrehajtását függessze fel. Az azonnali jogvédelem akkor kérhető, hogy ha a közigazgatási határozat az ügyfél jogát, jogos érdekét sérti, vagy közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása azt indokolja. Az azonnali jogvédelemre irányuló kérelemben meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és ezek igazolására az ügyfélének okiratot kell csatolni. A kérelmet megalapozó tényeket elegendő valószínűsíteni.  


Mit jelent az azonnali jogvédelem?

Az azonnali jogvédelem a közigazgatási szervek jogsértő cselekményeitől védi meg az ügyfelet. Azaz már a jogerős ítélet meghozatala előtt bírói védelmet nyújt számára. Ez azért fontos, mert megtörténhet, hogy az ítélet meghozatala előtt már visszafordíthatatlan helyzet áll elő.


Ha a keresetlevél azonnali jogvédelemre irányuló kérelmet tartalmaz, akkor az alperes hatóságnak az ügy iratait 8 napon belül fel kell terjeszteni a bírósághoz azzal, hogy az alperes hatóság nyilatkozatot tesz az azonnali jogvédelmi kérelemre vonatkozóan.  

A bíróság az azonnali jogvédelem biztosításával egy már jogerős közigazgatási határozat végrehajtását korlátozza, ezért a bíróságnak az arányosság elve alapján kell eljárnia. A bíróságnak valamennyi fél szempontjából kell mérlegelnie, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az azonnali jogvédelem járna.  

Az azonnali jogvédelem tárgyában hozott végzés ellen annak közlésétől számított nyolc napon belül van lehetőség fellebbezésre a másodfokú bírósághoz. Az azonnali jogvédelem elutasítása miatt benyújtott fellebbezésről a másodfokú bíróság nyolc napon belül dönt. Ha a bíróság az azonnali jogvédelem biztosítása mellett döntene, akkor a végzése elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.