Ingatlan-adásvételi szerződéskötés távazonosítás mellett (+útmutató videóval)

szerzodeskotes tavazonositassal

Az ügyvédi tevékenység lényeges részét képezi a jogügyletben résztvevő felek személyazonosságának ellenőrzése. Az Üttv. lehetővé teszi, hogy a természetes személy azonosítására nem csak az ügyvéd előtt történő személyes megjelenés útján van lehetőség. Az ingatlan-adásvételi szerződések megkötése során is kötelező a szerződésben részes felek személyének azonosítása.

A távazonosítás szabályozására a Magyar Ügyvédi Kamara 2019. január 1-je óta rendelkezik hatáskörrel. A távazonosítással kapcsolatosan a Magyar Ügyvéd Kamara honlapján érhető el tájékoztatás, ide kattintva.

A pénzmosás elleni törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó esetekben a távazonosításra a kamara által meghatározott feltételeknek megfelelő
elektronikus hírközlési eszköz útján kerülhet sor. Célszerű azonban az okiratbiztonság érdekében ezeket a szabályokat alkalmazni a Pmt. hatálya alá nem tartozó azonosítások esetén is.

A távazonosítás feltételei

A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul. Ezt követően az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának – megfelelően megvilágítva – fel kell mutatnia. Szükséges, hogy az okmány minden oldala jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen.

A távazonosítás kezdetén az azonosított személynek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a távazonosításhoz hozzájárul. Ezt követően az azonosításhoz felhasznált okmányának minden, rögzítendő adatot tartalmazó oldalát a kamerának fel kell mutatnia. A cél, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen.

Annak érdekében, hogy a távazonosítás biztonságosan elvégezhető legyen, az azonosított személynek megfelelően megvilágítva kell a kamarába nézni. A távazonosítás során az ügyvédnek meg kell győződnie a felmutatott okmány és az azonosított természetes személy arcképének, nemének, korának egyezőségéről.

A távazonosítás rögzítése

Az azonosítás folyamatát (a videotelefonálás hang- és képanyagát) az ügyvédnek rögzítenie szükséges. A felvétel az adott természetes személy azonosítására vonatkozó egyéb adatok kezelésének idejéig meg kell őriznie.

Aláírás saját kezűségének tanúsítása

Alapvetően az ellenjegyzett okiratot a feleknek ügyvéd előtt alá kell írniuk, vagy az ügyvéd előtt sajátjukként kell elismerniük. Az ellenjegyzéssel az ügyvéd tanúsítja, hogy az okiratot a felek előtte írták alá vagy az okiraton szereplő aláírást előtte sajátjukként ismerték el.

Az ügyfelek védelme érdekében a távazonosítást kizárólag akkor alkalmazzuk, hogyha minden, a szerződésben érintett fél (vevő/eladó) ahhoz hozzájárult.

A távazonosítás esetén minden, a szerződésben érintett fél hozzájárulását az adásvételi szerződésben rögzítjük. Az ellenjegyzett okiratban nem szükséges, de lehet utalni arra, hogy a természetes személy azonosítása videotelefon útján történt.

Tájékoztatók a távazonosításról

A távazonosításról tájékoztató anyagaink elérhetőek: