Földjog

Hajdú-Bihar és a Debrecen környéki termőföldek az ország egyik legjobb földminőségével rendelkeznek. Az agrárgazdálkodás biztonságos fenntartásához szükséges a megfelelő termőföld biztosítása, amelyet a gazdálkodók haszonbérletbe vétellel, illetve tulajdonosként tehetnek meg. A termőföld forgalommal kapcsolatosan a jogalkotó számos szempontot kíván érvényesíteni, ezért a termőföld ügyletek, termőföld adásvételek körültekintő ügyvédi közreműködést igényelnek. A földforgalmi törvény a termőföld adásvételi szerződésének érvényességéhez többletfeltételeket határoz meg, amely speciális szaktudást, gyakorlatot követel meg. A szakterületre specializálódott ügyvédként a megfelelő jogi megoldásokat tudjuk alkalmazni ügyfelek céljainak eléréséhez. 

Ügyvédi praxisunk az agrár- és földjog széles körére kiterjed.

  • termőföld, erdő-, illetve más mezőgazdasági ingatlanok adásvétele 
  • termőföld adásvételi hirdetményekre az elővásárlási jog gyakorlásának bejelentése 
  • osztatlan közös tulajdonban álló mezőgazdasági ingatlanok megosztási megállapodásának elkészítése  
  • telek megosztásához szükséges földmérés leegyeztetése 
  • birtoktest kialakításához kapcsolódó földcserék lebonyolítása 
  • közös tulajdonban álló ingatlan használati megosztási megállapodásának elkészítése
  • közös tulajdon megosztására irányuló peres eljárás megindítása
Haszonbérleti szerződések elkészítése, hirdetményezése.
Mezőgazdasági szakigazgatási szerv termőföld forgalmi tárgyú határozatának megtámadása közigazgatási perben.
Haszonbérleti díj módosítására irányuló peres eljárásban képviselet.
Mezei leltár elkészítése.
Agrártámogatási ügyekben jogi tanácsadás.
Közreműködünk vadásztársaságok megalapításában, közgyűlések, földtulajdonosi gyűlések meghirdetésében, és az ülések lebonyolításában, valamint vadászati haszonbérleti szerződés elkészítésében, vadkár viták jogi képviseletében.

Mit kell tudni a termőföld-adásvétel menetéről?

A termőföld-adásvételi szerződést úgy kell megkötni, hogy az megfeleljen a törvényi, illetve az ingatlan-nyilvántartási előírásoknak. A föld tulajdonjogának megszerzéséhez bizonyos feltételeknek kell teljesülnie, többek között nem állhat fenn korábbi földhasználatból eredően díj-, vagy egyéb tartozás. A földre vonatkozó adásvételi szerződést annak aláírását követő 8 napon belül közölni kell az ismert elővásárlásra jogosultakkal, és az illetékes települési önkormányzat jegyzője felé benyújtani, hogy az hirdetmény útján közölje a többi elővásárlásra jogosulttal. A megfelelően elkészített adatvételi szerződést szükséges hatósági jóváhagyás céljából a mezőgazdasági szakigazgatási szervnek megküldeni. Utóbbi dönt a szerződés jóváhagyásáról, vagy annak megtagadásáról. Végül a helyi földbizottság ad ki állásfoglalást arról, hogy az adásvételi szerződés megfelel-e a földforgalmi törvényben előírt szempontoknak. Ezután kerül sor az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre. 

 

Legyen szó szerződéskötésről vagy peres képviseletről, ügyvédeink professzionális segítséget nyújtanak.

Igény szerint személyes konzultációt nyújtunk a szerződő feleknek, jogkereső ügyfeleknek.
Előkészítjük a szükséges szerződéseket.
Megszerkesztjük a jogügylethez kapcsolódó okiratokat.
Lefolytatjuk a földhivatali eljárást.
Ellátjuk a peren kívüli, illetve peres képviseletet.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Lopota Viktor ügyvéd

Keressen az alábbi elérhetőségeken:
Iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. em 206

Telefonszám

+36 20 455 32 45

E-mail cím

lopotav@gmail.com

Hogyan rendezhetők az élettársak közötti vagyoni viszonyok

Az élettárs vagyonjogi igényt formálhat egyrészről a volt élettársával szemben peres eljárásban. Az ő halála esetén az örökhagyó hagyatékának átadását […]

Read more
Termőföld öröklésének lényeges szabályai

Az öröklési szabályokat alapvetően a Polgári Törvénykönyv szabályozza, azonban a termőföldek esetében ez nem így van. A termőföld öröklésére vonatkozó […]

Read more
Open business in Debrecen

If a foreign company wants to open a business in Hungary, it can choose between several forms of business. The […]

Read more