Polgári jogi ügyekben peres képviselet ellátása - DEBRECEN

A polgári jogi peres képviselet ellátása önálló ügyvédi szakterületté vált az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény elfogadásával. Ezzel a perjogi környezet alapvetően megváltozott a korábbiakhoz képest. Újdonság az írásbeli perfelvétel bevezetése, amely szerint az eljárási szakasz lezárását követően a kereseti kérelem és a bizonyítás iránya, eszközei lényegében nem változtathatóak meg. Az új perjogi előírások miatt a perelőkészítés tekintetében a feleknek sokkal részletesebb, mélyebb előkészítő munkát kell végezniük.

A polgári peres eljárásra való körültekintő felkészülés alapozza meg a sikert.

Annak érdekében, hogy a perbe vitt igényeket megfelelő tudjuk képviselni, szükséges, hogy a megbízó részletesen feltárja a jogvita előzményeit. Nagyon sok esetben lényegtelennek tűnő részlet később fontossá válhat, ezért időt kell fordítani az előzmények átbeszélésére.
A megbízó közreműködése nélkül a peres eljárás nem lehet sikeres, mivel az ügy előzményeiről, az érintett személyekről, bizonyítékokról, okiratokról ő tud beszámolni. Számos esetben a megbízónak kell dönteni a perben. Az ügyet részletekbe menően, aprólékosan kell feldolgozni. Ehhez szükséges, hogy maga az ügyfél is összefoglalja a jogvita előzményeit, körülményeit a saját meglátása szerint.
A keresetlevélben az ügy tényállását a lehető legrészletesebben ki kell fejteni. Ez azért fontos, mert a perfelvételi tárgyalást követően a bizonyítandó tényekre vonatkozó nyilatkozatokat már csak igen korlátozott módon lehet kiegészíteni.
A perre való körültekintő felkészülésnek elválaszthatatlan része mindazon költség feltérképezése, amelyek a pervitelhez kapcsolódhatnak. Ennek megfelelően tájékoztatást adunk az illeték összegéről, a várható szakértői költségeket pedig megbecsüljük.
A peres eljárások során előfordulhat, hogy a jogszabályban előírt határidőben lehet csak a keresetet megindítani, ezért szükséges, hogy az ügyfelek minél előbb döntsenek a jogi szolgáltatás igénybe vételéről. Alperesnek a keresetlevélre negyvenöt napon belül kell az ellenkérelmet benyújtania a bírósághoz. Az ellenkérelem összeállítása is közel olyan felkészülést igényel, mint a perindítás. Ebben az eljárási szakban kell dönteni az esetleges viszontkereset megindításáról, amelyet azonos időpontban kell benyújtani, mint az ellenkérelmet. A viszontkereset benyújtása szigorú feltételek közé szorított, ezért előfordulhat, hogy külön pert kell indítani a peres féllel szemben,

A polgári peres eljárás során ügyvédeink képviselik igényeit, érdekeit.

  • A megbízót tájékoztatjuk a perbe vitt igények megalapozottságáról. Saját meglátásunkat megosztjuk az ügyféllel az igények bizonyíthatóságát illetően. A feltárt kockázatok ismeretében a megbízónak magának kell döntenie a peres eljárás megindításáról, az egyezségkötésről, adott esetben a másik fél igényeinek az elismeréséről.  
  • Elkészítjük a per megindításához szükséges keresetlevelet a felperes képviseletében.   
  • A perfelvételi eljárás szakaszában, ha felperes képviseletében járunk el, akkor a válasziratot, bizonyítási indítványokat szerkesztünk. Ha alperesi oldalon állunk, akkor az ellenkérelmet, beszámítási kifogást, viszontkeresetet állítjuk össze és nyújtjuk be a bíróság részére. 
  • A perfelvételi szakasz tárgyalási szakaszában képviseljük ügyfelünk érdekeit a bírósági tárgyaláson. 

A szakértő állást foglal szakkérdésben, amely alapvetően eldöntheti a per kimenetelét.

A polgári perben szakértőt kell alkalmazni, ha a jogvita kereteinek a meghatározásához vagy a perben jelentős tény megállapításához, megítéléséhez különleges szakértelem szükséges.
Az új perrendtartás bevezette a magánszakértő alkalmazásának lehetőségét, illetve lehetőséget ad más eljárásban kirendelt szakértő alkalmazására, továbbá fenntartja a kirendelt szakértő alkalmazását.
A pertaktikai kérdés a bizonyítás lefolytatásának időpontja, módja, illetve a szakértő által vizsgálandó kérdések tisztázása a bizonyítás lényegi kérdése.
A megbízóval részletesen egyeztetjük a perbeli bizonyítással kapcsolatos pertaktikai javaslatokat, és lépéseket.
Ügyvédi szolgáltatásainkat személyes konzultáció mellett, illetve részben online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, távazonosításra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot, és válaszolunk megkeresésére.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

Személyiségi jogok megsértéséről és a sérelemdíj követeléséről

A Ptk. bevezette a személyiségi jogsértés esetére a sérelemdíj intézményét. Nem egy általános kártérítésről van szó, hiszen kizárólag a Ptk-ban […]

Read more
Mezőgazdasági földeken fennállt haszonélvezeti jogok megszüntetése miatti kártalanítás, visszajegyzés

A földforgalmi törvény 2013-as elfogadásával megszűntek jogi személyek vagy természetes személyek által földterületeken megszerzett haszonélvezeti jogok, akik nem tudták igazolni […]

Read more
szuloi felugyelet
Mit tartalmaz a szülői felügyeleti jog? II.

A cikksorozat első részét itt olvashatja. A gyermek vagyonának kezelése A szülők kötelezettségéből fakad, hogy a gyermek vagyonát kezelik. Kivételt […]

Read more