Követeléskezelés - DEBRECEN

Magánéletünkben, üzleti kapcsolatainkban előfordulhat, hogy korábbi partnerünk, üzletfelünk nem adja meg a részére adott kölcsönt, nem teljesíti a vételár kifizetését, vagy kifogásokkal hárítja el, hogy az elvégzett munkák ellenértékét megkapjuk. Sajnos gyakori eset, hogy a leszállított árut a vevő nem fizeti ki, vagy a bérlő nem téríti meg az esedékes bérleti díjat. Ügyvédi szolgáltatásunk kiterjed a követeléskezelésre, azaz a pénzkövetelések jogi úton történő behajtására, valamint a végrehajtási eljárásban hitelező képviseletére.

A pénz, illetve számlakövetelés behajtása érdekében elkészítjük a szükséges felszólító okiratokat.
Ha a felszólítást követően nem sikerül egyezésre jutni az adóssal, és az adós rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel vagy székhellyel, illetve ha a követelés összege nem haladja meg a 3 millió forintot, akkor elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást.
Ha az adós az Európai Unió területén rendelkezik székhellyel, akkor a határon átnyúló követelésbehajtási eljárás szabályai szerint indítjuk el a követelés behajtását.
A fizetési meghagyásos eljárásban az adós ellentmondhat, de ha erre nem kerül sor, akkor a követelés jogerőre emelkedik akár már 30. napon az eljárás megindítását követően.
Vállaljuk a jogosultak képviseletét a végrehajtási eljárásban.

Mit kell tudni a követeléskezelési eljárásról?

  • ha az adós a fizetési meghagyásos eljárásban ellentmond, akkor a közjegyzői értesítést követő 30 napos határidőn belül benyújtjuk a kereseti kérelmet a követelés érvényesítése érdekében, és peres eljárásban látjuk az ügyfelünk jogi érdekeinek védelmét, 
  • ha a számlakövetelés összege a 200.000 Ft-t meghaladja, akkor a felszámolási eljárás kezdeményezésére is mód van, amely eljárásból az adós csak akkor tud kimenekülni, hogyha a számlatartozását rendezi, 
  • ha az adós már fizetésképtelen, a követeléseket a felszámolási eljárás jogerős elrendelését követő 40 napos határidőn belül be kell jelenteni a felszámolónak, hogy azt nyilvántartásba vegye és besorolja.

Követelése nálunk biztos kezekben van.

Elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást.
Ellentmondás esetén elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.
Peres és nem-peres eljárásban ellátjuk ügyfeleink jogos érdekeinek védelmét, illetve ellátjuk jogi képviseletét felszámolási eljárásban.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Mező István ügyvéd

Keressen az alábbi elérhetőségeken
Iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. 207/b

Telefonszám

+36 70 252 79 50

E-mail

drmezoistvan@gmail.com

Hogyan rendezhetők az élettársak közötti vagyoni viszonyok

Az élettárs vagyonjogi igényt formálhat egyrészről a volt élettársával szemben peres eljárásban. Az ő halála esetén az örökhagyó hagyatékának átadását […]

Read more
Termőföld öröklésének lényeges szabályai

Az öröklési szabályokat alapvetően a Polgári Törvénykönyv szabályozza, azonban a termőföldek esetében ez nem így van. A termőföld öröklésére vonatkozó […]

Read more
Open business in Debrecen

If a foreign company wants to open a business in Hungary, it can choose between several forms of business. The […]

Read more