Követeléskezelés - DEBRECEN

Magánéletünkben, üzleti kapcsolatainkban előfordulhat, hogy korábbi partnerünk, üzletfelünk nem adja meg a részére adott kölcsönt, nem teljesíti a vételár kifizetését, vagy kifogásokkal hárítja el, hogy az elvégzett munkák ellenértékét megkapjuk. Sajnos gyakori eset, hogy a leszállított árut a vevő nem fizeti ki, vagy a bérlő nem téríti meg az esedékes bérleti díjat. Ügyvédi szolgáltatásunk kiterjed a követeléskezelésre, azaz a pénzkövetelések jogi úton történő behajtására, valamint a végrehajtási eljárásban hitelező képviseletére.

A pénz, illetve számlakövetelés behajtása érdekében elkészítjük a szükséges felszólító okiratokat.
Ha a felszólítást követően nem sikerül egyezésre jutni az adóssal, és az adós rendelkezik magyarországi állandó lakóhellyel vagy székhellyel, illetve ha a követelés összege nem haladja meg a 3 millió forintot, akkor elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást.
Ha az adós az Európai Unió területén rendelkezik székhellyel, akkor a határon átnyúló követelésbehajtási eljárás szabályai szerint indítjuk el a követelés behajtását.
A fizetési meghagyásos eljárásban az adós ellentmondhat, de ha erre nem kerül sor, akkor a követelés jogerőre emelkedik akár már 30. napon az eljárás megindítását követően.
Vállaljuk a jogosultak képviseletét a végrehajtási eljárásban.

Mit kell tudni a követeléskezelési eljárásról?

  • ha az adós a fizetési meghagyásos eljárásban ellentmond, akkor a közjegyzői értesítést követő 30 napos határidőn belül benyújtjuk a kereseti kérelmet a követelés érvényesítése érdekében, és peres eljárásban látjuk az ügyfelünk jogi érdekeinek védelmét, 
  • ha a számlakövetelés összege a 200.000 Ft-t meghaladja, akkor a felszámolási eljárás kezdeményezésére is mód van, amely eljárásból az adós csak akkor tud kimenekülni, hogyha a számlatartozását rendezi, 
  • ha az adós már fizetésképtelen, a követeléseket a felszámolási eljárás jogerős elrendelését követő 40 napos határidőn belül be kell jelenteni a felszámolónak, hogy azt nyilvántartásba vegye és besorolja.

Követelése nálunk biztos kezekben van.

Elindítjuk a fizetési meghagyásos eljárást.
Ellentmondás esetén elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.
Peres és nem-peres eljárásban ellátjuk ügyfeleink jogos érdekeinek védelmét, illetve ellátjuk jogi képviseletét felszámolási eljárásban.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Mező István ügyvéd

Keressen az alábbi elérhetőségeken
Iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. 207/b

Telefonszám

+36 70 252 79 50

E-mail

drmezoistvan@gmail.com

Házasság felbontása válóperrel

Ha úgy érzi, hogy a házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, akkor kériheti a bíróságtól, hogy azt bontsa fel. A házasság […]

Read more
Új gyakorlat a szülői felügyelet rendezésekor: a gyermekek kifejthetik véleményüket

,,A bíróságnak az eljárása során – elháríthatatlan akadály esetét kivéve – mindkét szülőt meg kell hallgatnia és értesítenie kell az ítélőképessége […]

Read more
Hozzátartozói igény a sérelemdíjra

A hozzátartozók bizonyos köre kártérítést és sérelemdíjat követelhet. Kérdést vet fel, hogy milyen esetekben, milyen igényt érvényesíthetnek, amikor hozzátartozójuk károsodása […]

Read more