Ingatlanjog - DEBRECEN

Ha lakóingatlant, családi házat, vagy éppen üzleti célú ingatlant kívánuk vennivagy átruházni, akkor ezek az ügyletek ügyvédi közreműködést igényelnek. Az ingatlanok átruházásával kapcsolatos követelmények megfelelő teljesítését szolgálják e szerződések ügyvédi ellenjegyzése. A szakterületen tapasztalattal rendelkező ügyvédként a legkülönbözőbb ügyben tudunk rendelkezésre állni. 

Szerződések

Lakás, lakóingatlan adásvétel
Kereskedelmi, üzleti ingatlanok adásvétele
Termőföld, erdő-, illetve más mezőgazdasági ingatlanok adásvétele
Ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának bejelentése
Közös tulajdonban álló az ingatlanok megosztási megállapodásának elkészítése
Társasház létrehozásához kapcsolódó alapító okirat elkészítése, társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése
Ingatlan ajándékozási szerződés készítése
Bérleti szerződés készítése, véleményezése
Mezőgazdasági ingatlanok haszonbérleti szerződésének megszerkesztése, és kapcsolódó ügyvitel

Vállaljuk ingatlanok tulajdonjogi helyezetét érintő változások teljes körű ügyintézését.

Ügyintézés

  • ingatlan tulajdoni illetőségének átruházásához kapcsolódó földhivatali ügyintézés  
  • telek megosztásához szükséges földmérés leegyeztetése 
  • telek megosztási megállapodás elkészítése, és a kapcsolódó ingatlanügyi eljárásban ügyintézés
  • közös tulajdonban álló ingatlan használati megosztási megállapodásának elkészítése 
  • közös tulajdon megosztására irányuló peres eljárás megindítása 
  • társasház létrehozásához kapcsolódó alapító okirat elkészítése, társasház ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése 
  • ingatlan ajándékozási szerződés készítése 
  • ingatlanok kisajátításával kapcsolatos tanácsadás, peren kívüli, illetve peres képviselet 
  • szomszédjogi, birtok és határvita esetén jogi képviselet 
  • bérleti szerződés készítése, véleményezése 

Elkészítjük ingatlan adásvételi szerződését és a hozzá kapcsolódó ügyeket is intézzük.

Konzultáció

Igény szerint személyes konzultációt nyújtunk a szerződő feleknek, jogkereső ügyfeleknek
Előkészítjük az adásvételi szerződést.
Megszerkesztjük a jogügylethez kapcsolódó okiratokat.
Lefolytatjuk a földhivatali eljárást.
Ellátjuk a peren kívüli, illetve peres képviseletet.
Ingatlannal foglalkozó partnerünk révén a megfelelő ingatlan megtalásában is segítséget tudunk nyújtani.

Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Mező István

Iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. em 207/b

Telefon

+36 70 252 79 50

Email

drmezoistvan@gmail.com