Házassági vagyonjog és öröklés - DEBRECEN

Életünk meghatározó eseményei a házasságkötés, gyermekeink születése, közeli hozzátartozónk eltávozása. Idővel az emberi kapcsolataink is változhatnak, esetleg megromolhatnak, és az életünk során sorsfordító helyzetekbe kerülhetünk. A házassági vagyonjogi kérdések előzetes tisztázása segíthet abban, hogy az életünk kihívásaival felkészültebben nézzünk szembe. A vagyonunkról történő rendelkezésre kerülhet sor a házasságunk előtt, de annak felbontása során is megállapodhatunk. Rendezhetjük az élettársi kapcsolatunk alatt is vagyonjogi viszonyainkatfőleg ha élettársunkkal közös gyermekünk született, és esetleg a felek korábbi házasságából is született gyermeke valamelyik élettársnak 

Ügyvédi szolgáltatásunk kiterjed élettársi-, házassági vagyonjogi szerződések készítésére, írásbeli magánvégrendeletek, öröklési szerződések készítésére, illetve hagyatéki, öröklési jogvitákban öröklési, köteles részi igények képviseletére.
A hagyatéki tárgyalás során ellátjuk ügyfeleink jogos érdekeinek védelmét. Öröklési jogvita esetén elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.

Házassági vagyonjoggal kapcsolatos ügyeiben állunk rendelkezésére.

  • Elkészítjük a házassági, élettársi vagyonjogi szerződéseket, és azt bejelentjük az országos nyilvántartási rendszerbe (HÉVSZENY).
  • Válás eseténha a felek megegyeztek házasságuk felbontásában, akkor iránymutatást adunk a házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos vagyonleltár felmérésében, illetve közreműködünk a közös vagyont megszüntető megállapodás elkészítésében, és a vagyon elemek tranzakciójában. 
  • Házassági vagyonjogi per esetén ellátjuk ügyfeleink képviseletét. 

 

Öröklési ügye nálunk biztos kezekben van.

Az örökhagyó szándéka alapján elkészítjük írásbeli magánvégrendeletét, és gondoskodunk arról, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara központi irattárában az letétként elhelyezésre kerüljön.
Ha az örökhagyó ápolási, gondozási igényét kívánja kielégíteni, akkor elkészítjük az öröklési szerződést, és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási bejelentéseket megtesszük a felek jogainak közhiteles nyilvántartásban történő feltüntetése érdekében.
Tanácsot adunk hagyatéki eljárásokkal kapcsolatosan, képviseljük ügyfeleinket közjegyző előtt indult hagyatéki eljárásokban.
Öröklési perben képviseljük megbízóinkat végrendelet megtámadására, köteles rész kiadására, illetve egyéb öröklési igény érvényesítésére irányuló perben.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Lopota Viktor ügyvéd

Keressen az alábbi elérhetőségeken:
Iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. em 206

Telefonszám

+36 20 455 32 45

E-mail cím

lopotav@gmail.com

Házasság felbontása válóperrel

Ha úgy érzi, hogy a házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, akkor kériheti a bíróságtól, hogy azt bontsa fel. A házasság […]

Read more
Új gyakorlat a szülői felügyelet rendezésekor: a gyermekek kifejthetik véleményüket

,,A bíróságnak az eljárása során – elháríthatatlan akadály esetét kivéve – mindkét szülőt meg kell hallgatnia és értesítenie kell az ítélőképessége […]

Read more
Hozzátartozói igény a sérelemdíjra

A hozzátartozók bizonyos köre kártérítést és sérelemdíjat követelhet. Kérdést vet fel, hogy milyen esetekben, milyen igényt érvényesíthetnek, amikor hozzátartozójuk károsodása […]

Read more