Házassági vagyonjog és öröklés - DEBRECEN

Életünk meghatározó eseményei a házasságkötés, gyermekeink születése, közeli hozzátartozónk eltávozása. Idővel az emberi kapcsolataink is változhatnak, esetleg megromolhatnak, és az életünk során sorsfordító helyzetekbe kerülhetünk. A házassági vagyonjogi kérdések előzetes tisztázása segíthet abban, hogy az életünk kihívásaival felkészültebben nézzünk szembe. A vagyonunkról történő rendelkezésre kerülhet sor a házasságunk előtt, de annak felbontása során is megállapodhatunk. Rendezhetjük az élettársi kapcsolatunk alatt is vagyonjogi viszonyainkatfőleg ha élettársunkkal közös gyermekünk született, és esetleg a felek korábbi házasságából is született gyermeke valamelyik élettársnak 

Ügyvédi szolgáltatásunk kiterjed élettársi-, házassági vagyonjogi szerződések készítésére, írásbeli magánvégrendeletek, öröklési szerződések készítésére, illetve hagyatéki, öröklési jogvitákban öröklési, köteles részi igények képviseletére.
A hagyatéki tárgyalás során ellátjuk ügyfeleink jogos érdekeinek védelmét. Öröklési jogvita esetén elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.

Házassági vagyonjoggal kapcsolatos ügyeiben állunk rendelkezésére.

  • Elkészítjük a házassági, élettársi vagyonjogi szerződéseket, és azt bejelentjük az országos nyilvántartási rendszerbe (HÉVSZENY).
  • Válás eseténha a felek megegyeztek házasságuk felbontásában, akkor iránymutatást adunk a házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos vagyonleltár felmérésében, illetve közreműködünk a közös vagyont megszüntető megállapodás elkészítésében, és a vagyon elemek tranzakciójában. 
  • Házassági vagyonjogi per esetén ellátjuk ügyfeleink képviseletét. 

 

Öröklési ügye nálunk biztos kezekben van.

Az örökhagyó szándéka alapján elkészítjük írásbeli magánvégrendeletét, és gondoskodunk arról, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara központi irattárában az letétként elhelyezésre kerüljön.
Ha az örökhagyó ápolási, gondozási igényét kívánja kielégíteni, akkor elkészítjük az öröklési szerződést, és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási bejelentéseket megtesszük a felek jogainak közhiteles nyilvántartásban történő feltüntetése érdekében.
Tanácsot adunk hagyatéki eljárásokkal kapcsolatosan, képviseljük ügyfeleinket közjegyző előtt indult hagyatéki eljárásokban.
Öröklési perben képviseljük megbízóinkat végrendelet megtámadására, köteles rész kiadására, illetve egyéb öröklési igény érvényesítésére irányuló perben.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot, és válaszolunk megkeresésére.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

tulajdonszerzes elbirtoklassal
Tulajdonszerzés elbirtoklással

Elbirtoklás feltételei Abban az esetben, ha valaki egy ingó dolgot tíz, egy ingatlant tizenöt éven át sajátjaként és szakadatlanul birtokol, [...]

Read more
hazassagi vagyonjog
Házassági vagyonjog, közös vagyon, külön vagyon

A házastársak és házasulók egymás közötti vagyoni viszonyaikat házassági vagyonjogi szerződéssel rendezhetik. A házastársak a vagyonjogi szerződésben szabadon megválaszthatják az […]

Read more
A közös tulajdon megosztása
Közös tulajdon megosztása

Cikkünkben a közös tulajdon megosztásáról, a tulajdonosok jogairól és kötelezettségeiről, illetve a közös tulajdon megszüntetésének lehetőségeiről lesz szó. A közös [...]

Read more