Házassági vagyonjog és öröklés - DEBRECEN

Életünk meghatározó eseményei a házasságkötés, gyermekeink születése, közeli hozzátartozónk eltávozása. Idővel az emberi kapcsolataink is változhatnak, esetleg megromolhatnak, és az életünk során sorsfordító helyzetekbe kerülhetünk. A házassági vagyonjogi kérdések előzetes tisztázása segíthet abban, hogy az életünk kihívásaival felkészültebben nézzünk szembe. A vagyonunkról történő rendelkezésre kerülhet sor a házasságunk előtt, de annak felbontása során is megállapodhatunk. Rendezhetjük az élettársi kapcsolatunk alatt is vagyonjogi viszonyainkatfőleg ha élettársunkkal közös gyermekünk született, és esetleg a felek korábbi házasságából is született gyermeke valamelyik élettársnak 

Ügyvédi szolgáltatásunk kiterjed élettársi-, házassági vagyonjogi szerződések készítésére, írásbeli magánvégrendeletek, öröklési szerződések készítésére, illetve hagyatéki, öröklési jogvitákban öröklési, köteles részi igények képviseletére.
A hagyatéki tárgyalás során ellátjuk ügyfeleink jogos érdekeinek védelmét. Öröklési jogvita esetén elkészítjük a peres eljárás megindításához szükséges keresetlevelet.

Házassági vagyonjoggal kapcsolatos ügyeiben állunk rendelkezésére.

  • Elkészítjük a házassági, élettársi vagyonjogi szerződéseket, és azt bejelentjük az országos nyilvántartási rendszerbe (HÉVSZENY).
  • Válás eseténha a felek megegyeztek házasságuk felbontásában, akkor iránymutatást adunk a házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos vagyonleltár felmérésében, illetve közreműködünk a közös vagyont megszüntető megállapodás elkészítésében, és a vagyon elemek tranzakciójában. 
  • Házassági vagyonjogi per esetén ellátjuk ügyfeleink képviseletét. 

 

Öröklési ügye nálunk biztos kezekben van.

Az örökhagyó szándéka alapján elkészítjük írásbeli magánvégrendeletét, és gondoskodunk arról, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara központi irattárában az letétként elhelyezésre kerüljön.
Ha az örökhagyó ápolási, gondozási igényét kívánja kielégíteni, akkor elkészítjük az öröklési szerződést, és a kapcsolódó ingatlan-nyilvántartási bejelentéseket megtesszük a felek jogainak közhiteles nyilvántartásban történő feltüntetése érdekében.
Tanácsot adunk hagyatéki eljárásokkal kapcsolatosan, képviseljük ügyfeleinket közjegyző előtt indult hagyatéki eljárásokban.
Öröklési perben képviseljük megbízóinkat végrendelet megtámadására, köteles rész kiadására, illetve egyéb öröklési igény érvényesítésére irányuló perben.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot, és válaszolunk megkeresésére.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

Személyiségi jogok megsértéséről és a sérelemdíj követeléséről

A Ptk. bevezette a személyiségi jogsértés esetére a sérelemdíj intézményét. Nem egy általános kártérítésről van szó, hiszen kizárólag a Ptk-ban […]

Read more
Mezőgazdasági földeken fennállt haszonélvezeti jogok megszüntetése miatti kártalanítás, visszajegyzés

A földforgalmi törvény 2013-as elfogadásával megszűntek jogi személyek vagy természetes személyek által földterületeken megszerzett haszonélvezeti jogok, akik nem tudták igazolni […]

Read more
szuloi felugyelet
Mit tartalmaz a szülői felügyeleti jog? II.

A cikksorozat első részét itt olvashatja. A gyermek vagyonának kezelése A szülők kötelezettségéből fakad, hogy a gyermek vagyonát kezelik. Kivételt […]

Read more