Munkajog - DEBRECEN

Munkavállalóként és munkaadóként egyaránt alkalmazkodnunk kell azokhoz az előírásokhoz, amelyek a munkaszerződés létrejöttére, annak tartalmára, valamint a munkaszerződés megszüntetésére vonatkoznak. Életünk jelentős részét munkaviszonyban töltjük, ezért nem mindegy, hogy jogaink és kötelezettségeink mennyire egyértelműen vannak szabályozva, illetve milyen munkakörnyezetben teljesítünk. A munka világában is előfordulhatnak káresemények, a munkavállalói, a munkáltatói kártérítés szabályai pedig némileg előtérőek a polgárjog szabályaitól. A leginkább jogvitára adó ügyek a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a hátrányos megkülönböztetés, illetve az elmaradt munkabér, valamint a végkielégítés megfizetésére történő kötelezés. 

Ügyvédi szolgáltatásunkat ajánljuk mind a munkaadók, illetve munkavállalók részére. A szolgáltatásunk egyedi jellegét az adja, hogy munka- és szervezet szakpszichológussal együttműködve végezzük a feladatok tervezését és teljesítését. 

Munkaadóknak az alábbiakban segítünk.

Tanácsot adunk munkaszerződés megkötésével, módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatosan.
Felülvizsgáljuk a munkaköri leírások rendjét, tanácsot adunk a munkaszervezési eszközök tekintetében.
Vezető állású munkavállalóval kötendő munkaszerződés és javadalmazás kialakításában nyújtunk segítséget.
Versenytilalmi megállapodások megkötésében adunk tanácsot.
Elkészítjük a munkáltató szervezeti és működési szabályzatát, belső szabályzatokat,
tanácsot adunk a munkatörvénykönyvének alkalmazásához kapcsolódóan.
Elkészítjük a munkaviszony módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó jognyilatkozatokat.
Távmunkában, bedolgozói, vagy éppen tanulmányi szerződés alapján foglalkoztatottakkal kötendő megállapodások kidolgozásában működünk közre.

Munkavállalók részére is rendelkezésre állunk.

Munkaügyei nálunk biztos kezekben vannak.

Elkészítjük munkaviszonyhoz kapcsolódó iratmintákat, munkaszerződést.
Belső szabályzatokat készítünk a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan.
Teljesítménycélok kitűzésében és azok ellenőrzésében adunk tanácsot.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Dr. Mező István ügyvéd

Keressen az alábbi elérhetőségeken:
Iroda

4026 Debrecen, Péterfia utca 4. II. 207/b

Telefonszám

+36 70 252 79 50

E-mail

drmezoistvan@gmail.com

Házasság felbontása válóperrel

Ha úgy érzi, hogy a házassága teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, akkor kériheti a bíróságtól, hogy azt bontsa fel. A házasság […]

Read more
Új gyakorlat a szülői felügyelet rendezésekor: a gyermekek kifejthetik véleményüket

,,A bíróságnak az eljárása során – elháríthatatlan akadály esetét kivéve – mindkét szülőt meg kell hallgatnia és értesítenie kell az ítélőképessége […]

Read more
Hozzátartozói igény a sérelemdíjra

A hozzátartozók bizonyos köre kártérítést és sérelemdíjat követelhet. Kérdést vet fel, hogy milyen esetekben, milyen igényt érvényesíthetnek, amikor hozzátartozójuk károsodása […]

Read more