Munkajog - DEBRECEN

Munkavállalóként és munkaadóként egyaránt alkalmazkodnunk kell azokhoz az előírásokhoz, amelyek a munkaszerződés létrejöttére, annak tartalmára, valamint a munkaszerződés megszüntetésére vonatkoznak. Életünk jelentős részét munkaviszonyban töltjük, ezért nem mindegy, hogy jogaink és kötelezettségeink mennyire egyértelműen vannak szabályozva, illetve milyen munkakörnyezetben teljesítünk. A munka világában is előfordulhatnak káresemények, a munkavállalói, a munkáltatói kártérítés szabályai pedig némileg előtérőek a polgárjog szabályaitól. A leginkább jogvitára adó ügyek a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a hátrányos megkülönböztetés, illetve az elmaradt munkabér, valamint a végkielégítés megfizetésére történő kötelezés. 

Ügyvédi szolgáltatásunkat ajánljuk mind a munkaadók, illetve munkavállalók részére. A szolgáltatásunk egyedi jellegét az adja, hogy munka- és szervezet szakpszichológussal együttműködve végezzük a feladatok tervezését és teljesítését. 

Munkaadóknak az alábbiakban segítünk.

Tanácsot adunk munkaszerződés megkötésével, módosításával, illetve megszüntetésével kapcsolatosan.
Felülvizsgáljuk a munkaköri leírások rendjét, tanácsot adunk a munkaszervezési eszközök tekintetében.
Vezető állású munkavállalóval kötendő munkaszerződés és javadalmazás kialakításában nyújtunk segítséget.
Versenytilalmi megállapodások megkötésében adunk tanácsot.
Elkészítjük a munkáltató szervezeti és működési szabályzatát, belső szabályzatokat,
tanácsot adunk a munkatörvénykönyvének alkalmazásához kapcsolódóan.
Elkészítjük a munkaviszony módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó jognyilatkozatokat.
Távmunkában, bedolgozói, vagy éppen tanulmányi szerződés alapján foglalkoztatottakkal kötendő megállapodások kidolgozásában működünk közre.

Munkavállalók részére is rendelkezésre állunk.

Munkaügyei nálunk biztos kezekben vannak.

Elkészítjük munkaviszonyhoz kapcsolódó iratmintákat, munkaszerződést.
Belső szabályzatokat készítünk a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan.
Teljesítménycélok kitűzésében és azok ellenőrzésében adunk tanácsot.
Ügyvédi szolgáltatásaink egy részét online is igénybe veheti: lehetőség van online konzultációra, illetve az elkészített dokumentumokhoz elektronikus hozzáférést biztosítunk, azokat biztonságosan tároljuk.

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Amennyiben érdeklődni szeretne ügyvédi szolgáltatásainkról, töltse ki az alábbi űrlapot, és válaszolunk megkeresésére.

Elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.*

Személyiségi jogok megsértéséről és a sérelemdíj követeléséről

A Ptk. bevezette a személyiségi jogsértés esetére a sérelemdíj intézményét. Nem egy általános kártérítésről van szó, hiszen kizárólag a Ptk-ban […]

Read more
Mezőgazdasági földeken fennállt haszonélvezeti jogok megszüntetése miatti kártalanítás, visszajegyzés

A földforgalmi törvény 2013-as elfogadásával megszűntek jogi személyek vagy természetes személyek által földterületeken megszerzett haszonélvezeti jogok, akik nem tudták igazolni […]

Read more
szuloi felugyelet
Mit tartalmaz a szülői felügyeleti jog? II.

A cikksorozat első részét itt olvashatja. A gyermek vagyonának kezelése A szülők kötelezettségéből fakad, hogy a gyermek vagyonát kezelik. Kivételt […]

Read more