A megbízható partner - ügyvédi szolgáltatás Debrecenben.

Ügyvédi irodánkban magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt biztosítunk jogi képviseletet, Debrecenben, Hajdú-Bihar megyében és Budapesten, illetve büntetőügyben az ország több régiójában. Ügyvédeink szakmai tudása és széleskörű gyakorlati ismerete biztosítja, hogy az Ön számára is elégedettséget szolgáló megoldást nyújtunk.

Dr. Mező István ügyvéd, LL.M

Keressen, ha jogi tanácsra, szerződéskötéskor jogi képviseletre, vagy peres képviseletre van szüksége

 • bíróság előtti polgári peres ügyekben,
 • családjogi ügyben válóper esetén,
 • cégjogi, társasági jogi ügyekben,
 • társasházak alapító okirát, szmsz-t értintő ügyekben,
 • egyesületek, alapítványok változásai bírósági átvezetésében,
 • kártérítési perben,
 • közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálati ügyében,
 • kereskedelmi jog területén,
 • követelés jogi úton történő behajtása ügyében,
 • munkajogi vita esetén.

Dr. Lopota Viktor ügyvéd, LL.M

Forduljon hozzám, ha tapasztalt ügyvédre van szüksége

 • polgári peres képviselet ellátása érdekében,
 • agrárjogi, földforgalmi ügyben,
 • közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálati ügyében,
 • ingatlanjog területén, birtokvédelmi ügyekben,
 • ingatlan adásvételi ügyekben,
 • komplex ingatlanrendezési, és telekalakítási ügyekben,
 • építési jogi ügyekben,
 • házassági vagyonmegosztási ügyében,
 • öröklési, hagyatéki ügyekben
 • eu-jogot érintő ügyek.

Dr. Fafula Krisztina ügyvéd

Forduljon hozzám, ha tapasztalt ügyvédre van szüksége

 • büntető- és szabálysértési eljárás során képviselete, védelme ellátása érdekében
 • büntetés-végrehajtási jogot érintő kérdésben
 • sértetti képviseletének ellátása, feljelentés megtétele, panasz, indítványok szerkesztése, polgári jogi igény, sérelemdíj érvényesítése érdekében
 • közvetítői eljárásban képviselete ellátása érdekében
 • kényszerintézkedések, házkutatás, őrizet, letartóztatás, szemle, lefoglalás foganatosításakor
 • orvosi műhibák során
 • foglalkozási és közlekedési balesetek, ittas vezetés esetében
 • csalás áldozata lett és visszaéltek adataival, névaláírásával
 • igazságszolgáltatásban ért sérelme esetén, ha hamisan vádolták
 • korrupciós, hivatali, vagyonelleni és gazdasági bűncselekmények esetében
 • életét, egészségét, testét és magánszféráját ért sérelem esetén
 • polgári peres képviseletének ellátása érdekében
 • ingatlan-adásvételi ügyekben
 • öröklési hagyatéki ügyekben
 • európai jogot érintő ügyekben

Dr. Molnár János ügyvédjelölt

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán szereztem nemzetközi tanulmányok szakos diplomát 2020-ben, majd jogi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán 2023-ban. 2015 őszén egy szemesztert töltöttem ERASMUS program keretében a dublini Dublin City University-n, aminek emelt szintű angol nyelvtudásomat köszönhetem. Egyetemi éveim alatt több budapesti ügyvédi irodában szereztem szakmai gyakorlati tapasztalatot ingatlanjogi, családi jogi, kártérítési jogi, végrehajtási jogi, szerződési jogi, és társasági jogi területeken. Tanulmányaim során tudatosan készültem az ügyvédi pályára, 2023. áprilisa óta töltöm ügyvédjelölti gyakorlatomat dr. Lopota Viktor ügyvédnél.

Boros Réka gyakornok

2019-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, joghallgatóként.

 

A DE-ÁJK Hallgatói Önkormányzata és Praetor Szakkollégiuma által meghirdetett ,,A pandémia hatása a mindennapokra” című esszépályázaton III. helyezést értem el ,,A pandémia munkaerőpiaci hatásának néhány aspektusa” című pályamunkával, amely a DE-ÁJK Tanulmánykötetében publikálásra került. Munkajogi érdekeltségem folytán részt vettem a Munka- és Szociális Jogi Tudományos Diákköri Konferencián ,,A sérelemdíj gyakorlati szerepe a munkajogi joggyakorlatban és relevanciája a munkaviszony szabályozásában” című dolgozattal. A kutatómunkám előmozdítása érdekében tagja lettem a DE-ÁJK Praetor Szakkollégiumának, illetve jelentkeztem a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába.

 

Korán kialakult bennem az ügyvédi tevékenység iránti érdeklődés, így tudatosan készülök a pályára. 2021-ben kezdtem meg munkámat az irodában, Dr. Mező István gyakornokaként. Elsődlegesen polgári jogi, cégjogi, társasági jogi ügyekben, illetve közigazgatási jogterületet érintő jogviták rendezésében veszek részt.

Ügyvédi irodánkban lehetőség van online konzultációra, illetve távazonosítással szerződéskötésre, szerződés aláírására. A részletekért kattintson az alábbi gombra.
Érdekelnek a részletek