Egyszerűbben indíthatók a munkaügyi perek – de mit jelent ez a gyakorlatban?

konzultáció ügyvéd és ügyfél között

A járvány nyomán kialakult helyzetben rendkívüli intézkedések sorát vezették be. Ennek következtében lehetőség nyílt arra is, hogy a jogi képviselő nélkül bíróság elé álló magánszemélyek munkajogi igényeiket az előírt nyomtatványok alkalmazása nélkül érvényesítsék. A látszólagos könnyítésnek azonban nem csak előnye, de hátránya is van. Leírjuk, mit jelent ez.

A koronavírus okozta vészhelyzet miatt elrendelt korlátozó intézkedések a vállalkozásokat nehéz helyzetbe hozták. A munkavállalók a hirtelen kialakult helyzetben olyan intézkedéseket is választhatnak, amelyek a munkajog szabályaival nem egyeztethetőek össze. A vészhelyzet idejére a Kormány lehetővé teszi, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró magánszemélyek az előírt nyomtatványok alkalmazása nélkül érvényesítsék munkajogi igényüket bíróság előtt. Ez azt jelenti, hogy munkaügyi pert most egyszerűbb feltételek között lehet indítani. A nyomtatvány kitöltése egyébként közel sem könnyű. Ráadásul jelenleg nem elérhetőek a bíróság ügyféltámogató ügyfélszolgálatai sem, amelyek segítséget nyújthatnának a jogkeresőknek.

A bírosági peres eljárást elindító nyomtatványok alapvetően tartalmazzák azokat a témaköröket, amelyeket meg kell válaszolni a perindítás során. Ha esetleg valamely tárgykör nem került részletesen kifejtésre, akkor a bíróság a keresetlevelet és azzal együtt a perindítást visszautasíthatja, ha nem sikerül az előírt hiányt pótolni.

Ha a magánszemély a jogi képviselő nélkül indította el a peres eljárást, akkor előfordulhat, hogy az által előterjesztett keresetlevél nem tartalmazza azokat a kötelező tartalmi elemeket vagy alaki kellékeket, amelyeket a Polgári Perrendtartás előír. Ebben az esetben a bíróságnak a hiánypótlásra felhívó végzésben a magánszemély által benyújtott keresetlevél valamennyi hiányosságát fel kell tüntetnie. A bíróságnak részletes, a magánszemély jogban való járatlanságához igazodó teljes körű tájékoztatást kell adnia
a hiányok pótlására vonatkozóan. Ha a részletes hiánypótlás, jogi kioktatás ellenére sem sikerül a keresetlevelet megfelelően benyújtania, akkor eredménytelensége esetén a perindítási beadványa visszautasításra kerül.

Ha nem akar kísérletezgetni a perindítással, és szeretné költséghatékony módon a jogait érvényesíteni, akkor keressen minket. Egy konzultációt követően tudunk javasolni olyan megoldást, amely előremozdítja ügyét.