Hitelezőknek a felszámolási eljárásról röviden

Sajnos egyre gyakrabban találkozunk azzal, hogy egy vállalkozás a szerződéses kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, mivel időközben fizetésképtelenné vált. Ha egy vállalkozás a részére vételárelőleget, vételárrészletet adtunk egy árúért, szolgáltatásért, esetleg egy ingatlanért, akkor a hitelezőkként a pénzüket a fizetésképtelenné vált vállalkozástól egy felszámolási eljárás keretében követelhetjük vissza. A felszámolási eljárást a cég székhelye szerinti törvényszék rendeli egy hitelező kérelmére, ha az adós cég az előírt határidőn belül részére a tartozását nem fizette vissza. A felszámolási eljárás során a hitelezői igények kielégítése a legfontosabb cél. Az adós cég felszámolását végző felszámolóbiztos feladata az, hogy az adós vállalkozás vagyonát értékesítse, és a bevételeket a hitelezők között jogszabályban meghatározott feltételek szerint szétossza. A hitelezői igények kielégítése a következő lépéseket foglalja magában:

zátonyra futva
zátonyra futott fizetésképtelen vállalkozás

Vagyonfeltárás, hitelezői igények bejelentése

Első lépésként az adós vállalkozást alaposan felmérik annak érdekében, hogy meghatározzák az összes vagyontárgyat és az összes adóst (hitelezőt). A felszámolási eljárás megindulásáról egy cégközleményt tesznek közzé, amely igen lényeges hatásokkal bír. A felszámolás megindításától számított 40 napon belül a hitelezőknek a felszámolási eljárásba be kell jelentkezniük, és hitelezői igényüket igazolni kell. A nyilvántartásba vétel érdekében a követelésük 1%-át az illetékes törvényszék felé kell átutalniuk. A hitelezőknek e emellett az adós cég vagyonának felkutatása érdekében a felszámoló részére a követésük 0,5%-t be kell fizetniük. A hitelezők követelését a felszámoló nyilvántartásba veszi, ha annak jogalapja fennáll, és a követelés összegszerűsége okirattal bizonyítható

Hitelezők rangsora

A hitelezőket egy prioritási sorrend szerint rangsorolja a felszámoló, amely rangsort a felszámolási eljárás szabályait rögzítő törvény határozza meg. A hitelezőket a követelésük ranghelyéről a felszámoló értesíti. Elsőbbséget élveznek munkavállalói bérfizetések, de előnyt élveznek a zálogjoggal biztosított követelések is. A rangsorban előrébb álló követelés előbb kerül megtérítésre a vagyoni elosztás során az utána következő hitelezőkkel szemben. Így a rangsor alapján például egy jelzáloggal biztosított követelés teljes mérétékben megtérülhet, szemben egy nem biztosított követeléssel.

Adós vagyonának kényszer-értékesítése

A felszámolóbiztos eladja az adós cég összes vagyontárgyát, az ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, készleteket stb. Az értékesítésből származó bevételeket a különböző hitelezők igényeinek kielégítésére használják fel, illetve a befolyt pénzösszeg fedezi a felszámolási eljárás költségeit.

Hitelezők kielégítése

Az adós vagyonának az eladásból származó bevételeket a hitelezőknek fizetik ki a rangsoruknak megfelelően. Az elsőbbséget élvező hitelezők először kapnak kifizetést, és csak azután kerül sor a sorban következő hitelezőkre. A kielégített összeg minden hitelező esetében függ az eladásból származó bevételektől, illetve a követelésének ranghelyétől.

Maradványok kiosztása

Amennyiben a vagyoni elosztás során maradnak további pénzügyi források, ezeket az egyéb hitelezők között osztják szét, de erre ritkán szokott sor kerülni. Fontos megérteni, hogy a felszámolási eljárás során a hitelezőknek nem garantált, hogy minden követelésük teljesül, különösen, ha az adós vállalkozás vagyonát nem sikerül teljes egészében értékesíteni. Ebben az esetben a hitelezők csak az értékesített vagyon szerint kielégíthetik igényeiket a hitelezői rangsor alapján. A felszámolási eljárás végén az adós céget törlik.

Mi van, ha kielégítetlen tartozás maradt a felszámolást követően?

Ha az adós cég felszámolása után még a hitelezők követelése részben, vagy egészben kielégítetlen maradt, akkor még további lehetőségek állnak nyitva. Ha az adós cég korlátolt felelősségével az adós cég ügyvezetése, vagy többségi tulajdonosa a hitelezők hátrányára visszaélt. Ezekről a jogi lehetőségekről a következő cikkünkben írunk.