Mit tegyen ha fizetési meghagyást kapott?

A fizetési meghagyásos eljárás gyors és hatékony módja a pénzkövetelések behajtásának. A jogosult egyoldalú, szabályszerűen előterjeszett kérelme esetén a közjegyző rövid időn belül megküldi a fizetési meghagyást a kötelezettnek. Amennyiben Önnel szemben indítják az eljárást, fontos tisztában lennie azzal milyen lehetőségei vannak, ugyanis a fizetési meghagyás kibocsátását követően az eljárás attól függően alakul, hogy Ön, mint kötelezett hogyan reagál arra.

A közjegyző fizetési meghagyásának hatálya azonos a bíróság ítéletével.

Érdemes átvennie a fizetési meghagyást?

Ha Önnel szemben indítanak fizetési meghagyást, érdemes azt minden esetben átvennie. Ez nagyon fontos, hiszen, ha a kötelezett nem veszi át a fizetési meghagyást, azzal egyből vesztes pozícióba kerül. A határidő lejártát követően ugyanis a fizetési meghagyás automatikusan jogerőre emelkedik és ezzel végrehajthatóvá válik. A kötelezettnek saját érdeke tehát, hogy határidőn belül átvegye a fizetési meghagyást és arra érdemben reagáljon.

Hogyan reagáljon a fizetési meghagyásra?

Miután a fizetési meghagyás megérkezett Önhöz, az átvételtől számított 15 napon belül többféleképpen reagálhat arra.

Ha egyetért az abban foglaltakkal, az egyik lehtőség, hogy elismeri a kérelmező követelését és megfizeti az abban feltüntetett összeget. Ilyenkor a tartozás megfizetését igazolnia kell a közjegyző felé és az eljárás lezárul. Természetesen ebben az esetben indokolással és a kérelmező hozzájárulásával lehetősége van a határidőn belül kérni a követelés részletekben történő megfizetését, valamint a teljesítési határidő halasztásának engedélyezését is.

Ha azonban vitatja a kérelmező követelését akkor a kibocsátott fizetési meghagyással szemben ellentmondással kell él. Az ellentmondás megtételére ügyvédet is megbízhat, aki rögzíti a MOKK elektronikus rendszerében az ellentmondást. Ilyenkor az eljárás perré alakul és peres eljárásként a bíróságon folyik tovább. Az ellentmondásban még nem kell semmit bizonyítania. Elegendő csupán arról nyilatkoznia, hogy nem ért egyet a kibocsátott fizetési meghagyással, vagy annak meghatározott részével.

Mi történik, ha Ön ellentmondással él?

Ha Ön a törvényes határidőn belül a fizetési meghagyásnak ellentmond, akkor az eljárás bírósági peres eljárássá alakul és bíróság előtt folytatódik tovább. Ilyenkor a közjegyző értesíti a kérelmezőt arról, hogy Ön vitatja a tartozás fennállását, részbeni fennállást. Emellett tájékoztatja, hogy 15 napon belül a polgári eljárásjog szabályai szerint a kiegészítő eljárási illetéket megfizetése mellett nyújtson be keresetlevelet az ügyben illetékes bíróságra.