Mit tegyünk, ha tartoznak nekünk, és nem fizetnek?

A tartozások behajtásának az egyik leggyorsabb módja a fizetési meghagyásos eljárás indítása. Az eljárást ügyvéd előtt is kezdeményezhetjük, aki elindítja a követelés behajtását egy közjegyző előtt. Ennek az eljárásnak a segítségével lehetőség van arra, hogy hosszadalmas, és költséges bírósági eljárás nélkül a pénzünkhöz jussunk. A fizetési meghagyásos eljárás végén jogerős kötelezésünk lehet az adóssal szemben, a lejárt és esedékes tartozás megfizetésére.

nagyító euró bankjegyeken és számológépen
Ha követelése van és nem fizettek, indítson fizetési meghagyásos eljárást

Mikor kötelező a fizetési meghagyásos eljárás választása?

Ha a tartozás a hárommillió forintot nem haladja meg, kötelezően ezt az eljárást kell választani a pénztartozás behajtása érdekében. Ha hárommillió forint és harmincmillió forint közötti a követelés, akkor választhat a peres eljárás és a fizetési meghagyásos eljárás között. Ha Ön felé több, mint harmincmillió forinttal tartoznak, akkor kötelezően peres eljárást kell bíróság előtt kezdeményezni.

Mennyibe kerül a fizetési meghagyásos eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárásnak szolgáltatási díja van, amelyet a Magyar Közjegyző Kamarának kell megfizetni. A szolgáltatási díj a követelés 3%-a, de legalább 8.000,- Ft, amely nem lehet több, mint 300.000,- Ft. A Magyar Közjegyzői Kamara felé fizetendő díj mellett még ügyvédi költség merül fel. Az ügyvédi munkadíj lefedi az adós írásbeli felszólítását, valamint a fizetési kérelemnek a MOKK rendszerben történő rögzítését.

Ki indíthatja meg a fizetési meghagyásos eljárást?

Ha a hitelező jogi személy, akkor elektronikus úton kezdeményezheti a fizetési meghagyás kibocsátását. A kérelem benyújtásához szükséges elektronikus aláírás, és a MOKK rendszerében történő regisztráció. Ügyvédként rendelkezünk minden olyan technikai feltétellel, amellyel a fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezhetjük. A természetes személyeknek keresniük kell egy közjegyzőt, vagy ügyvédet, akit meghatalmazhatnak, hogy indítsa el az eljárást helyettük.

Mi történik az eljárás megindítása után?

Az eljárás megindítását követően a Magyar Közjegyzői Kamara által elektonikusan kijelölt közjegyző jár el. A közjegyző feladata a fmh.mokk.hu oldalon szabályszerűen előterjesztett elektronikus kérelem vizsgálata, és a fizetési meghagyás kibocsátása. A közjegyző nem vizsgálja, hogy a követelés jogos-e vagy sem, nincs jogköre a jogvita elbírálására. A közjegyző a kötelezett meghallgatása, a kérelem érdemi vizsgálata és bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül jár el. A közjegyző a jogosult egyoldalú kérelme alapján fizetési meghagyást bocsát ki az adóssal szemben. Az eljáró közjegyző az elektronikusan előterjesztett kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást.