Tudnivalók ingatlan eladása esetén

ingatlan adasvetel

Ingatlan eladásának előkészítése

 Előkészítés: A lakóingatlanok eladása során a tulajdonosnak érdemes az ingatlanával kapcsolatos legfontosabb dokumentumokat összegyűjtenie. Erre azért van szükség, hogy az érdeklődőket az ingatlanának lényeges műszaki, jogi állapotáról megfelelően tájékoztathassa. Az eladónak szükséges az ingatlanának helyrajzi számát a korábbi adásvételi szerződésében megkeresnie, vagy azt az ingatlan-nyilvántartásból lekérnie. A lakás tulajdonjogi helyzetét az ingatlan-nyilvántartásból lekérhető hiteles, illetve nem hiteles tulajdonlappal lehet igazolni. A nem hiteles tulajdonlap lekérésnek költsége 1.000 Ft. Az ügyfélkapuval rendelkező személyek évente két alkalommal ingyenesen lekérhetnek két tulajdonlap másolatot a TAKARNET rendszerből. A tulajdonlappal igazolható a lakás alapterülete, tulajdonjogi helyzete, illetve az ingatlant terhelő jogok köre, ha esetleg az ingatlan nem lenne tehermentes.

 Beszerzendő dokumentumok

 • Társasházi alapító okirat.
 • Közös költséggel kapcsolatos elszámolás, amelyből a havi közös költség összege megismerhető, illetve igazolható, hogy van-e, vagy nincs a lakást terhelő közös költség. Az igazolás kiállítása a közös képviselőtől kérhető.
 • Energetikai tanúsítvány kell az eladónak beszereznie, mivel a lakóingatlanok adásvételi szerződésében szükséges feltüntetni az energetikai tanúsítvány azonosító számát, illetve azt a nyilatkozatot, hogy a vevő a tanúsítványt az eladótól átvette. A tanúsítvány tíz évig hatályos, ezért érdemes már az ingatlan meghirdetésével együtt annak elkészítését szakcégtől megrendelni.
 • Ha esetleg hitel terheli az ingatlanát, akkor szükséges a szerződéskötést megelőzően a bankját felkeresse, és kérnie kell, hogy hitelszerződésének zárását kezdjék meg. Az adásvételi szerződésben pontosan rögzíteni kell, hogy az ingatlant terhelő kölcsönt biztosító jelzálog alóli tehermentesítésre milyen összeget kell fordítani, és azt is tisztázni kell, hogy az eladó nevén vezetett hitelszámlára történik a tehermentesítés a vevő részéről történő befizetéssel

 Vételi ajánlat

 Ha a vevővel megállapodott, akkor érdemes azt kérni, hogy a vevő ajánlatát írásbeli nyilatkozatban megtegye. A vételárban történő megállapodás mellett érdemes az adásvétel részleteit is egyeztetni egymással, így a fizetési határidőt, fizetési feltételeket, így hány részletben és mikor történik a kifizetés. Az eladó érdeklődhet, hogy a vevő hogyan fogja az ingatlan vételárát finanszírozni. Szükséges rögzíteni a birtokbaadás kérdését körbe járni, valamint az esetleges szerződési biztosítékokról szót ejteni.

 Szerződéses biztosítékok

 Gyakori szerződési biztosíték az adásvételi szerződésben a foglaló, amely azt biztosítja, hogy a vételár kifizetésének elmaradása, vagy másik fél felróható szerződésszegése miatt a sérelmet szenvedett fél kártalanításra kerüljön. A birtokbaadás határidőre történő teljesítésére napi kötbért szoktak kikötni, hogy a vevő a szerződésben előírt határidőre az ingatlan birtokába léphessen. A foglaló kifizetése a gyors pénzátutalásnak köszönhetően már banki átutalással is teljesíthető a szerződéskötés során. A biztosítékokat egy másik cikkünkben részletesen körbejártuk.

 Hitelfelvétel

 

A vevők hitelből is törleszthetik a megvásárolni kívánt ingatlan vételárát. Az eladónak is az érdeke, hogy a vevő mielőbb megtalálja azt a bankot, amelynek hiteltermékét igénybe kívánja venni. Ennek oka, hogy a bank által a kölcsönnyújtáshoz meghatározott feltételeket az adásvételi szerződésben rögzíteni kell. Az eladó kérheti a vevőt, hogy mielőbb szerezze be a kiválasztott bank részéről kiadott tájékoztatót az adásvételi szerződés elkészítéséhez. A hitelfelvételre az adásvételi szerződés megkötését, és a foglaló vevő részéről történő kifizetését követően kerül sor, így szükséges arra is tekintettel lenni, hogy hogyan kezeljük azt a problémát, amely abból ered, hogyha a vevő mégsem kapná meg az eredetileg tervezett hitelt, vagy csak eredetileg kért összegnél kisebb mértékben biztosítja a vevő részére a bank a hitel összegét. A kérdés eldöntésére két féle lehetőség áll nyitva, amelyet ügyfeleink részére részletesen ismertetünk személyes megkeresésük esetén.

 Tulajdonjog fenntartása

 Ha az eladó részére a vételár a szerződés aláírásával együtt nem kerül teljes összegben megfizetésre, akkor az eladó tulajdonjogának fenntartásával adja el az ingatlant. Ebben az esetben a vevő tulajdonjogának bejegyzését biztosító engedélyét az eladó egy külön okiratban adja meg. Ha a vevő a vételár teljes összegét 6 hónapon belül teljesíteni tudja, akkor a feleknek kérelmezniük kell az ingatlan-nyilvántartási eljárás függőben tartását, így a hivatal be tudja várni a bejegyzési engedély benyújtását, ha a vételár teljes mértékben kifizetésre került az eladó részére.

 Adásvételi szerződés elkészítéséhez szükséges okmányok

 • felek
  személyazonosító igazolványa, lakcím kártyája
 • adóigazolványa
 • eladó bankszámla
  száma
 • társasházi alapító
  okirat
 • esetleg korábbi
  adásvételi szerződés
 • teher esetén, a
  hitelszerződés, illetve az utolsó törlesztési értesítő.

Amennyiben tanácsra, jogi segítségre van szüksége ingatlan-eladás vagy vásárlás témában, nézzen körül szakértő oldalunkon, vagy forduljon hozzánk!