Birtokvédelem és szomszédjogok

birtokvédelem és szomszédjogok

A birtokperek, illetve a birtokvédelmi eljárások legtöbbször a szomszédjogi rendelkezések megszegéséből keletkeznek. A Ptk 5:23.§-a szerint ,,a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné”. A rendelkezés széles mérlegelést tesz lehetővé a bíróságnak, hogy megállapíthassa, hogy mi minősül szükségtelen zavarásnak. Jogellenes szomszédjogi sérelmet nem minden tevékenység, vagy zavarás okoz, kizárólag az, amely a szokásosnál nagyobb mértékű. 

Az általános szabályon túl vannak nevesített esetei a szomszédjogoknak:

  • a földhasználat joga
  • szomszédos telek igénybevétele
  • áthajló ágak, gyökerek, áthulló termény joga
  • kerítés joga
  • határvonalon álló növény és terménye
  • tilosban talált állat visszatartására való jog.

Azok a zavarások, amelyek valóban zavarhatják a szomszédot, leginkább építkezéssel, zajjal, vagy szagokkal járnak. 

Természetesen a szomszédjogok nem a birtokvédelmi szabályok körébe tartoznak, viszont tartalmaznak olyan jogosultságokat, illetve kötelezettségeket, amelyek a birtokvédelem eldöntéséhez szükségesek. Az ügyek többségénél a szomszédjogi, illetve a birtokvédelmi szabályok egyidejű alkalmazása indokolt. 

A szomszédjogi viták rendezése

A szomszédjogi vitákban a Ptk. 5:8.§-a alapján lehet eljárni. Az illetékes jegyző kizárólag kérelemre elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását, és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja. A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. A kérelemre indult lefolytatni kívánt eljárás illetéke 3000,- Ft. A formanyomtatványban megjelölt tartalmi elemeket mindenképp tartalmaznia kell a kérelemnek. A kérelemben feltüntetett adatok, tényállás bizonyításához szolgáló dokumentumokat ajánlatos csatolni. 

A jegyzői határozatokban nem gyakran állapítják meg a szükségtelen zavarás tényét, csupán azt vizsgálják, hogy a bizonyítékok megvalósították a birtoksérelmet vagy sem.

 A károk megtérítése iránti követelés

A károk megtérítéséhez kapcsolódik a  13/2014. számú polgári elvi döntés: ,,a szükségtelen zavarástól való tartózkodás tilalmának megsértésével keletkezett károk megtérítése iránti követeléseket a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó általános szabályok alapján kell elbírálni.” A felelősségre vonatkozó általános szabály az az, hogy aki jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben magatartása nem volt felróható, mentesül a felelősség alól.

Amennyiben tanácsra, jogi segítségre van szüksége ingatlan témában, nézzen körül szakértő oldalunkon, vagy forduljon hozzánk!