Követelések behajtásának praktikus módja: fizetési meghagyásos eljárás

fizetesi meghagyasos eljaras

Mi a célja a fizetési meghagyásos eljárásnak?

A fizetési meghagyásos eljárás (FMH) pénzkövetelések behajtásának eszköze. Az eljárás a Magyar Közjegyzői Kamara által üzemeltetett informatikai rendszerben kezdeményezhető. A fizetési meghagyások közjegyzők adják Ki. A 3.000.000. Ft. alatti követelés behajtása kizárólag ezen a rendszeren keresztül történhez. A 3.000.000 Ft. feletti követelések behajtásának egyszerű formája, ugyanis nem szükséges egyszerűbb megítélésű ügyekben azonnal bírósághoz fordulni. Ügyvédi segítséggel a legegyszerűbb megvalósítani a követelésbehajtást, ugyanis szigorú szabályok fűződnek az eljáráshoz. 

A következő feltételeknek kell érvényesülni FMH esetében:

  • kizárólag pénz megfizetésére irányuljon a követelés;
  • lejárt legyen követelés;
  • a követelés összege ne haladja meg a harmincmillió forintot;
  • ne tartozzon a kizárt esetek közé. 

Mikor nincs helye fizetési meghagyásnak?

  • ha a feleknek nincs belföldi kézbesítési címük,
  • ha a pénzkövetelés foglalkoztatási jogviszonyból ered, ha a jogvita tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a jogviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétségből fakadó jogkövetkezmény.

Az FMH eljárás menete 

A kérelmet leggyakrabban elektronikus úton Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) honlapján, a https://fmh.mokk.hu/ oldalon nyújtjuk az erre szolgáló űrlap kitöltésével. A kérelemhez az ügyfeleink követelését alátámasztó számlák szükségesek. A cégek, jogi személyek kizárólag elektronikus úton kezdhetik az eljárást. Természetes és magánszemélyek az országban bármelyik közjegyzőnél közvetlenül is kezdeményezhetik az eljárást, szóban és írásban is, de a formai követelmények elmulasztása miatt hiánypótlást eredményezhet. Az FMH formanyomtatvány kitöltése szaktudást igényel. 

Fizetendő díjak

Az FMH eljárás díjköteles, amelynek összege a járulék nélkül számított tartozás összegének 3%-a, minimum 8.000, maximum 300.000 Ft. Annyiszor kell megfizetni 1.600 Ft-ot, ahány fél részt vesz az eljárásban. 

Kézbesítés és az eljárás menete

A közjegyző 2-3 napon belül kibocsájtja a fizetési meghagyást. Amennyiben papíralapon, vagy szóban terjesztették elő a kérelmet, legkésőbb a kérelmétől számított tizenöt napon belül, viszont az elektronikus kérelmek alapján három munkanapon belül. A kézbesítést követően három gyakorlat alakult ki a kötelezettek oldalán:

  • Nem veszi át a felszólítást:

Gyakori példa, hogy a kötelezettek úgy gondolják, hogy abban az esetben, ha nem veszik át a tájékoztató levelet, mentesülnek a fizetési meghagyás alól. Amennyiben a címzett a megküldött iratot a második értesítés ellenére nem vette át, a második értesítést követő ötödik munkanapon azt kézbesítettnek kell tekinteni. Emellett akkor is jogerőre emelkedik a fizetési meghagyás eljárás, ha a kötelezett megtagadta a levél átvételét. Abban az esetben, ha a címzett átveszi a levelet, viszont nem reagál rá semmit – helytelenül – végrehajthatóvá válik a követelés.

  • A fizetésre kötelezett elismeri a tartozást:

Ha a tartozás jogosságát elismeri a kötelezett, jelezni kell a közjegyző felé. A teljesítést tekintve lehet kérni részletfizetést, vagy halasztást. A kérelem előterjesztésére a fizetés meghagyás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség.

  • Ellentmondással él:

Abban az esetben, ha a kötelezett nem ért egyet a tartozás jogalapjával, összegével, ellentmondással élhet. Mindezt akár írásban, akár szóban is meg lehet tenni a közjegyzőnél, a fizetési meghagyás kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Nem csak abban az esetben szükséges ügyvédhez fordulni, ha mi magunk szeretnénk fizetési meghagyást indítani, hanem akkor is, ha ellentmondással szeretnénk élni. Ez esetben az eljárásból polgári per alakul, amely igen hosszú ideig elhúzódik.

Amennyiben tanácsra, jogi segítségre van szüksége ingatlan témában, nézzen körül szakértő oldalunkon, vagy forduljon hozzánk!